Arviointi kansainvälisissä maisteriohjelmissa
Tältä alueelta löydät tietoa kansainvälisten maisteriohjelmien arviointikriteereistä ja pisteytyksestä.
Hakemuksen arviointi

Kaikki hakemukset, jotka ovat toimitettu hakijapalveluihin ajallaan, ja sääntöjen mukaisesti, arvioidaan hakukohteena olevan koulutusohjelman toimesta. Arviointi tapahtuu ennalta määriteltyjen valintakriteereiden mukaisesti. Hakemuksen sekä hakijan aikaisemman koulutustaustan arviointia kutsutaan akateemiseksi arvioinniksi. Koulutusohjelmien valintakriteerit löytyvät Opintopolku.fi -sivustolta ja eri tiedekuntien ja koulutusohjelmien käyttämät pisteytysmenettelyt löytyvät tämän sivun alta.

Tältä sivustolta näet ne tiedekunnat, jotka ovat mukana kansainvälisten maisteriohjelmien haussa ja tiedekuntakohtaisilla sivuilla on kerrottu kyseisen tiedekunnan pisteytyksestä tarkemmin. Yhteishaussa haussa olevien suomen- ja ruotsinkielisten maisteriohjelmien pisteytykset löytyvät omilta sivuiltaan.