Kiehtova keskiaika

Keskiaika liittyy moniin menneisyyden ilmiöihin ja näyttäytyy nykyaikana monilla populaarikulttuurin osa-alueilla. Haluaisitko oppia ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti sitä, miten tämä osa menneisyyttä esitetään populaarikulttuurissa?

Teemakokonaisuus on päättynyt!
Kiehtova keskiaika

Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä tutkimusta. Olemme koonneet yhteen Helsingin yliopiston avoimista yliopisto-opinnoista uuden monitieteisen keskiaikaan keskittyvän teemakokonaisuuden, joka tarjoaa ajankohtaista ja monitieteistä tutkimustietoa keskiajan ilmiöistä. Osassa kursseja keskiaika liitetään osaksi pidempiä historiallisia jatkumoita. Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Millaista oli elämä keskiajalla?
 • Miten keskiajan ilmiöiden vaikutukset näkyvät tänä päivänä?
 • Miten keskiajan ilmiöitä voidaan tarkastella aikakausirajojen yli?

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto.

Helsingin yliopiston läsnä oleva perustutkinto-opiskelija: Huomioithan, ettei teemakokonaisuudesta ole mahdollista saada valinnaisten opintojen kokonaisuutta 15 op. Kyseessä ei ole virallinen kokonaisuus (teemakokonaisuuden opintosuoritukset rekisteröidään yksittäisinä opintojaksoina, joita ei ole mahdollista sitoa kokonaisuudeksi).

Kenelle?

Teemakokonaisuus on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi keskiajan teemoista ja työskentelet esimerkiksi jossakin seuraavista tehtävistä:

 • museotyön ammattilainen
 • kulttuuriperintöalan ammattilainen
 • opettaja

Se sopii erinomaisesti myös harrastajille, jotka haluavat tutustua kokonaisuudessa käsiteltäviin aiheisiin tieteen näkökulmasta.

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus on suunnattu keskiajasta kiinnostuneille, asiantuntijoille ja alan työntekijöille, jotka haluavat kehittää monialaisesti osaamistaan keskiajan ilmiöistä yli keskiaikakausirajojen.
Hyödyt ja tavoitteet

Teemakokonaisuudessa tutustut laaja-alaisesti keskiaika ilmiöön. Tavoitteena muun muassa on:

 • Tukea opiskelijan kokemusta saada ilmiöstä monitieteinen näkemys.
 • Opiskelija hahmottaa eri tieteenalojen välisiä yhteyksiä ja eroja ilmiötä koskien.
 • Opiskelija laajentaa perspektiiviä yli keskiaikarajojen.
Teemakokonaisuus mahdollistaa verkostoitumisen yli ammattirajojen. Kursseilla opiskelijalla on mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan ja reflektoida oppimaansa.
Rakenne ja sisältö

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus muodostuu kolmesta kurssista, jotka muodostavat 15 op laajuisen teeman. Voit halutessasi suorittaa joko kolme kurssia tai vain yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan.

Sisällöt tarjoavat mahdollisuuden tiedon soveltamiseen ja omien mielenkiinnonkohteiden tukemiseen; voit valita kolmesta opintopolusta itsellesi sopivimman vaihtoehdon.

Missä antiikki päättyy ja keskiaika alkaa? Tämä 15 op:n kokonaisuus käynnistyy jo kronologisesti aiemmasta aikakaudesta, länsimaisen peruskronologian "vanhaan aikaan" kuuluvasta antiikin ajanjaksosta. Tutustut myös siihen millaisena keskiaika näyttäytyy Skandinaviassa. Opinnot antavat jatkumon läpi keskiajan. Suorita kolme kurssia seuraavista:

Antiikki ja keskiaika

Antiikki ja keskiaika ovat monelle tuttuja kirjallisuudesta, televisiosarjoista, elokuvista ja taiteesta, mutta mistä näissä aikakausissa todellisuudessa oli kyse? Kurssilla syvennytään näihin aikakausiin monipuolisesti perehtyen niin politiikkaan, kulttuuriin kuin uskontoihinkin.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 20: Antiikki ja keskiaika, 27.10.2020 - 20.12.2020

Syksy 21: Antiikki ja keskiaika, 3.11.-12.12.2021

Keskiajan taloushistoria

Monet modernin maailman ja talouden ilmiöt juontuvat keskiajalta ja jopa sitä kauempaa. Keskiajan historia on usein Eurooppa-keskeistä, mutta taloudellinen toiminta ylsi jo tuolloin maanosista toisiinsa.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Keskiajan taloushistoria (kirjallinen työ), 31.08.2020 - 10.5.2020

Keskiajan taloushistoria (essee) - ilmoittautuminen 26.8.21 asti

Keskiajan taloushistoria (luento-opetus), 20.1.-3.3.2022

Antiikin historia

Kurssin suoritettuasi tunnet antiikin historian keskeiset vaiheet ja tapahtumat Kreikan kykladisesta kulttuurista ja etruskeista Rooman vallan nousuun ja loppumisen myöhäisantiikissa sekä ymmärrät ilmiöt kronologisesti ja rinnakkain kulttuurihistoriallisissa taustoissaan.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Antiikin historia, 5.8.–26.8.2021

Keskiajan renessanssit: yhteiskunta ja aatteet n. 700-1200

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Keskiajan renessanssit: yhteiskunta ja aatteet n. 700-1200, 14.3.–8.5.2022

Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntejä ja harhaoppisia

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntejä ja harhaoppisia,16.3.–11.5.2022

Ristiretket

Ristiretkiä alettiin tehdä frankkien ja muiden latinalaisten kristittyjen voimin ensin Lähi-Idän alueelle vuodesta 1096 lähtien ja sitten myös muualle, Pohjois-Afrikasta pohjolaan kuin myös läntisen ja itäisen kristikunnan sisällä.Tutustumme tärkeimpien ristiretkien historiaan ja niiden lähteisiin, ristiretkien valmisteluun, osallistujien aatemaailmaan ja rekrytointiin, viholliskuviin, Lähi-idän ristiretkeläisvaltioihin, kulttuurien kohtaamiseen, kartografiaan jne.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Ristiretket 16.03.2021 -06.05.2021

Keskiajan juuret

Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan.

Kurssi järjestetään seuraavasti

Keskiajan juuret 6.5.–17.6.2021

Olet kiinnostunut keskiajasta, mutta haluat laajentaa aikaperspektiiviä myös keskiajan jälkeiseen aikaan. Haluat oppia ymmärtämään ilmiöiden ajallista universaaliutta. Sinua kiehtovat myös esimerkiksi materiaalinen ja aineellinen elementti. Suorita kolme kurssia seuraavista:

Kansallista tarinaa rakentamassa

Tarkastelet kansallisen identiteetin rakentamista ja sen ylläpysymistä 2000-luvun maailmassa. Kurssi tarjoaa erilaisia näkökulmia laajaan ja monitahoiseen teemaan.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Kansallista tarinaa, 17.8.–28.9.2021

Keskiajan taloushistoria

Monet modernin maailman ja talouden ilmiöt juontuvat keskiajalta ja jopa sitä kauempaa. Keskiajan historia on usein Eurooppa-keskeistä, mutta taloudellinen toiminta ylsi jo tuolloin maanosista toisiinsa.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Keskiajan taloushistoria (luento-opetus), 20.1.-3.3.2022

Tuhon voimat

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Tuhon voimat, 25.10.-15.12.2021

Matkanteon jäljillä, matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun

Olemme matkustaneet eri syistä kautta vuosisatojen. Matkaa on tehty eri tavoin erilaisia kulkureittejä pitkin. Tällä opintojaksolla tutustutaan matkustamisen tematiikkaan, sen haasteisiin, muutoksiin sekä syihin. Jaksolla käsitellään myös yhteydenpidon problematiikkaa matkakirjeiden muodossa.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Matkanteon jäljillä, matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun, 6.5.–17.6.2021

Tuhkasta desingiin

Millainen materiaali on samalla kestävä mutta hauras lasi? Mikä on sen historia Suomessa? Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle laaja-alainen käsitys lasiin materiaalina ja sen käytön historiaan. Näkökulmat ovat keskiajasta nykypäivään.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Tuhkasta designiin, 15.03.2021 - 10.05.2021

Ehtaa tavaraa

Muuttuva keskiaikainen kirkkotila, Suomen keskiaikaisten seinämaalausten aitous- ja restaurointikysymyksiä.. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija aineelliseen kulttuuriperintöön liittyviin kysymyksiin aitoudesta ja alkuperäisyydestä ja näiden merkityksistä. Kurssilla pohditaan eri alojen asiantuntijoiden johdattamana kysymyksiä muun muassa taideteosten väärentämisestä, esineiden materiaalisuudesta sekä kulttuuriperinnön omistajuudesta. Kurssin aikana opiskelija pohtii käsityksiä aitoudesta ja oppii tarkastelemaan esineiden käyttöä, tarkoitusta ja merkityksiä eri näkökulmista.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Ehtaa tavaraa, 18.01.2021 - 08.03.2021

Euroopan kauhut

Euroopan kauhut-verkkokurssilla käsitellään keskiajan lopun ja varhaisen modernin ajan suuria ilmiöitä, jotka ovat aiheuttaneet kauhua, huolta tai pelkoa aikalaisihmisissä. Kurssin yksi päätehtävä on tarkastella kriittisesti ja asiantuntijoiden johdattamana historian pelottavia ja kiehtovia ilmiöitä – joista on myös paljon ennakkokäsityksiä ja harhaluuloja.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 20: Euroopan kauhut 1400–1600 –luvuilla, 26.10.2020-20.12.2020

Kokoa oma 15 op:n teemakokonaisuus! Voit valita itsellesi mieluisat kolme opintojaksoa polun 1 ja 2 kursseista.

Polku 1

Missä antiikki päättyy ja keskiaika alkaa? Tämä 15 op:n kokonaisuus käynnistyy jo kronologisesti aiemmasta aikakaudesta, länsimaisen peruskronologian "vanhaan aikaan" kuuluvasta antiikin ajanjaksosta. Tutustut myös siihen millaisena keskiaika näyttäytyy Skandinaviassa. Opinnot antavat jatkumon läpi keskiajan. Suorita seuraavat kolme opintojaksoa:

 1. Antiikki ja keskiaika, 27.10.2020 - 20.12.2020
  Antiikki ja keskiaika ovat monelle tuttuja kirjallisuudesta, televisiosarjoista, elokuvista ja taiteesta, mutta mistä näissä aikakausissa todellisuudessa oli kyse? Kurssilla syvennytään näihin aikakausiin monipuolisesti perehtyen niin politiikkaan, kulttuuriin kuin uskontoihinkin.
 2. Keskiajan taloushistoria (kirjallinen työ), 31.08.2020 - 10.5.2020
  Monet modernin maailman ja talouden ilmiöt juontuvat keskiajalta ja jopa sitä kauempaa. Keskiajan historia on usein Eurooppa-keskeistä, mutta taloudellinen toiminta ylsi jo tuolloin maanosista toisiin.
 3. Ristiretket 16.03.2021 - 06.05.2021

Polku 2

Olet kiinnostunut keskiajasta, mutta haluat laajentaa aikaperspektiiviä myös keskiajan jälkeiseen aikaan. Haluat oppia ymmärtämään ilmiöiden ajallista universaaliutta. Sinua kiehtovat myös esimerkiksi materiaalinen ja aineellinen elementti. Suorita seuraavat kolme opintojaksoa:

 1. Euroopan kauhut 1400–1600 –luvuilla, 26.10.2020-20.12.2020
  Euroopan kauhut-verkkokurssilla käsitellään keskiajan lopun ja varhaisen modernin ajan suuria ilmiöitä, jotka ovat aiheuttaneet kauhua, huolta tai pelkoa aikalaisihmisissä. Kurssin yksi päätehtävä on tarkastella kriittisesti ja asiantuntijoiden johdattamana historian pelottavia ja kiehtovia ilmiöitä – joista on myös paljon ennakkokäsityksiä ja harhaluuloja.
 2. Ehtaa tavaraa, 18.01.2021 - 08.03.2021
  Muuttuva keskiaikainen kirkkotila, Suomen keskiaikaisten seinämaalausten aitous- ja restaurointikysymyksiä.. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija aineelliseen kulttuuriperintöön liittyviin kysymyksiin aitoudesta ja alkuperäisyydestä ja näiden merkityksistä. Kurssilla pohditaan eri alojen asiantuntijoiden johdattamana kysymyksiä muun muassa taideteosten väärentämisestä, esineiden materiaalisuudesta sekä kulttuuriperinnön omistajuudesta. Kurssin aikana opiskelija pohtii käsityksiä aitoudesta ja oppii tarkastelemaan esineiden käyttöä, tarkoitusta ja merkityksiä eri näkökulmista.
 3. Tuhkasta designiin, 15.03.2021 - 10.05.2021
  Millainen materiaali on samalla kestävä mutta hauras lasi? Mikä on sen historia Suomessa? Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle laaja-alainen käsitys lasiin materiaalina ja sen käytön historiaan. Näkökulmat ovat keskiajasta nykypäivään.

Polku 3

Kokoa oma 15 op:n teemakokonaisuus! Voit valita itsellesi mieluiset kolme opintojaksoa. Voit valita mitkä tahansa yllä olevien opiskelijan polkujen 1 ja 2 jaksoista. Lisäksi opintotarjonnassa on vielä kaksi jaksoa jotka sopivat osaksi teemakokonaisuutta.

 1. Skandinavian historiallisen arkeologian erityiskysymyksiä, 28.10.2020 - 11.12.2020
  Opintojaksossa syvennytään historiallisen ajan arkeologian erityiskysymyksiin Skandinaviassa. Laaja pohjoismainen tausta auttaa hahmottamaan Suomen menneisyyttä. Ajallisesti kurssi painottuu keskiaikaan. Kurssilla tarkastellaan skandinaavista yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta, kirkkoa ym unohtamatta ympäristö- ja ilmastohistorian vaikutusta.
 2. Keskiajan teologia, 28.10.2020 - 11.12.2020
Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

 

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.