Afrikka – Kehittyvä maanosa

Afrikan merkitys on yhä tärkeämpi globalisoituvassa maailmassa. Poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja rakenteelliset ongelmat, kielet ja kulttuuri, ympäristökysymykset sekä äärimmäinen köyhyys kohtaavat Afrikkaan sijoittuvassa teemakokonaisuudessa.

Teemakokonaisuus on päättynyt!
Afrikka – kolonialismista tulevaisuuden ratkaisuihin

Helsingin yliopistossa tehdään monipuolista Afrikkaan liittyvää tutkimusta ja opetusta. Tutkimusaiheita ovat esimerkiksi afrikkalaisten yhteiskuntien, politiikan, talouden, kielten ja kulttuurien tutkimus.

Poimintoja teemakokonaisuuteen sisältyvien kurssien aihepiireistä:

 • yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja sitä ylläpitävät rakenteet
 • siirtomaa-ajan pitkät varjot
 • terveyskysymykset, sairaudet, uskomusjärjestelmät, lääketieteen politiikka
 • afrikkalaisen musiikin moninaisuus

Afrikka - kehittyvä maanosa -teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto.

Kenelle?

Teemakokonaisuus mahdollistaa verkostoitumisen yli ammattirajojen. Jaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan ja reflektoida oppimaansa.

Kokonaisuus sopiikin hyvin myös tuomaan lisää osaamista monille ammattiryhmille, kuten opettajille sekä erilaisissa julkishallinnon viroissa tai kansalais- ja kehitysyhteistyöjärjestöissä koti- ja ulkomailla toimiville ammattilaisille.

Kokonaisuus sekä yksittäiset jaksot sopivat lisä- ja täydennyskoulutukseksi myös kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Afrikka -teemakokonaisuus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut Afrikan nykyisistä ja tulevista haasteista ja haluat laajentaa osaamistasi. Kenties olet jo alan rautainen ammattilainen ja etsit uusia näkökulmia työtehtäviisi.
Hyödyt ja tavoitteet

Miten Afrikan historialliset käänteet ja siirtomaa-aika yhä vaikuttavat nykypäivään?

Teemakokonaisuus kuljettaa sinut globaalin etelän tämän päivän haasteisiin ja kehittyvän maanosan politiikkaan, talouteen, kulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

Käsiteltäviä aihepiirejä

 • Valtio, valta ja koulutus
 • Maailmankatsomusten monimuotoisuus
 • Ympäristö
 • Muuttoliike ja konfliktit
 • Afrikkalaisen musiikin yhteys kansojen kulttuureihin, historiaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
Verkkokursseilla käyt vuoropuhelua erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden kanssa ja opit lisää valitsemastasi aihepiiristä. Tutkimustieto haastaa ennakko-oletuksesi ja syventää osaamistasi.
Rakenne ja sisältö

Kehittyvä Afrikka -teemakokonaisuus muodostuu vähintään kolmesta (3 x 5 op) kurssista, jotka muodostavat 15 op laajuisen kokonaisuuden. Voit halutessasi opiskella kokonaisuuden myös 25 op tai 35 op laajuisena. Voit opiskella myös yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Kurssien määrä voi vaihdella lukukausittain.

Elokuussa 2021 järjestetään neljä kurssia. Lukuvuoden 2021-2022 aikana kurssivalikoima laajenee.

 • Syyslukukauden 2021 valmis opintotarjonta julkaistaan 20.7.2021.
 • Kevätlukukauden 2022 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.11.2021.

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE

Kurssille ilmoittaudutaan kurssisivun kautta (=kurssin nimi on linkki kurssisivulle).

1. Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit  5 op

Kurssilla tutustut kehitystutkimuksen  keskeisiin kysymyksiin köyhyydestä, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta sekä eriarvoisuutta ylläpitävistä ja uusintavista rakenteista ja voimista.

Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 14.3.–8.5.2022

Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit  2.8.-6.9.2021

2. Medical Anthropology 5 op

If you want to study in English and you are interested in topics such as: 

 • social and political economic shaping of illness and suffering
 • healing options, including ethno-medicine and biomedicine as powerful institutions and as sources of authority and control
 • medical anthropology:  central concepts and methods 

this course might be just for you.

Medical Anthropology 3.8.-29-8-2021
 

3. Afrikan musiikit 5 op

Oletko kiinnostunut Afrikkalaisesta musiikista ja niiden yhteydestä kansojen kulttuureihin, historiaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin?

Afrikan musiikit 10.8.-2.9.2021
 

4. Maailmanhistoria: Afrikka siirtomaa-ajan varjossa 5 op

Tutustu Saharan eteläpuoleisen Afrikan historiaan siirtomaavalloituksesta tähän päivään ja löydä syitä sille, miksi alueen valtioiden on ollut niin vaikeaa toipua eurooppalaisten valtakaudesta.

Maailmanhistoria: Afrikka siirtomaa-ajan varjossa 12.8.-16.9.2021
 

5. Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op

Huom. voit opiskella myös arabian kieltä, mutta sitä ei voi sitoa kokonaisuuteen.
Kurssi ei vaadi edeltäviä opintoja ja sopii kaikille arabian kielen opiskelusta kiinnostuneille. Aihepiireinä: 

 • perhe-elämä, työ ja opiskelu
 • kielioppia ja kirjoittamista
 • suullisia ja kirjallisia harjoituksia

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2.8.-23.8.2021
 

Lukuvuoden 2021-2022 kurssit:

Oletko kiinnostunut opiskelemaan Afrikkalaisia kieliä? Täydennä opintojasi somalin tai swahilin opinnoilla. Jos opiskelet vain yksittäisen kielikurssin, voit sisällyttää sen Afrikka-teemakokonaisuuteen. Jos suoritat kaikki kolme, saat niistä oman kokonaisuuden 15 op alla mainitulla tavalla.

  Somali 1 15 op:

  • Somali 1A 5 op
  • Somali 1B 5 op
  • Somali 1C 5 op 

  Swahili 2 15 op:

  • Swahili 2A 5 op
  • Swahili 2B 5 op
  • Swahili 2C 5 op

  (Swahili 2 15 op -kurssin edeltävät opinnot: Swahili 1 15 op -kurssi tai vastaavat tiedot)

  Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

  Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

  Lue lisää:

  Arviointi ja opintosuoritukset

  Opintoja koskevat todistukset

  Hinta ja ilmoittautuminen

  Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

  Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

  Ohjeita opiskeluun

  Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

  MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

  Etsitkö jotakin muuta?

  Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.