Avoin yliopisto: Kansatiede
Kansatiede on Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön maisteriohjelman opintosuunta.

Kansatiede on ihmisten arjen tutkimusta.

Arjen ja arkisten toimintojen ajatellaan kertovan syvemmistä niin lyhyt- kuin pitkäkestoisista kulttuurisista rakenteista ja ajatusmalleista. Se sisältää sekä kulttuurin aineelliset ja toiminnalliset muodot että niiden takana olevat ajattelu- ja kokemistavat, joita ihmiset ovat eri aikoina muovanneet, muokanneet ja välittäneet toisilleen keskinäisessä vuorovaikutuksessaan.

Ajallisten prosessien hallitseminen menneisyydestä nykyisyyteen ja joissakin yhteyksissä myös tulevaisuuteen luodaten kuuluu kansatieteen perustaan.

Kansatieteen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa tai kulttuuriperinnön tutkimuksen maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Kansatieteen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella avoimina opintoina kansatieteen opintokokonaisuuden (15 op) sekä yksittäisiä opintoja maisterikursseista. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Kansatieteen opintoja toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa; Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Kansatieteen opintokokonaisuudessa perehdyt kansatieteen tutkimuksellisiin näkökulmiin ja opit soveltamaan niitä omiin töihisi. Sisällöissä korostuvat näkökulmalliset, metodiset ja teoreettiset lähtökohdat, joita on mahdollista soveltaa myös muissa kulttuurien tutkimuksen opinnoissa.

Voit opiskella joko koko kokonaisuuden (15 op) tai sinulle sopivia yksittäisiä kursseja.

Pakolliset kurssit 15 op kokonaisuuteen suorita kaikki alla olevat kurssit. Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Tarjonnassamme on ajoittain opintoja myös kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvista kansatieteen kursseista.

 

Kesä 2021

Kurssit Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Etsitkö jotakin muuta?

Voit etsiä sinulle sopivia avoimia opintoja Etsi koulutusta ja Opintotarjonnan (studies.helsinki.fi) -hauista. Opintotarjonnan hausta löydät myös menneen avoimen opetuksen.