Avoin yliopisto: LUMATIKKA
LUMATIKKA-opinnot ovat opetus- ja varhaiskasvatustoimen henkilöstölle sekä alan opiskelijoille suunnattu valinnainen opintokokonaisuus, jossa keskitytään oppijalähtöiseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen.

Opintojen tavoitteena on kehittää eri ikäisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu monipuolisia kursseja, jotka keskittyvät joko tietynikäisten oppijoiden oppimiseen ja opetukseen tai tietyn matemaattisen teeman tai ilmiön käsittelyyn. Opintoihin kuuluu verkko-opiskelua ja opetuskokeiluita käytännön opetustyössä.

Tämä maksuton verkkokoulutus on suunnattu juuri sinulle, joka työskentelet varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa tai toisella asteella. Tervetuloa kehittämään matematiikan opetusta yhdessä kouluttajien ja kollegoiden kanssa!

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kurssien käytännön toteutuksista vastaa LUMATIKKA-hanke. Yleinen yhteydeydenotto-osoite on info@lumatikka.luma.fi.

Syksyn kurssialueet avautuvat osallistujille 30.8.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 28.11.2021 mennessä. Keväällä kurssit voi suorittaa 31.1.2022-8.5.2022. Näillä aikaväleillä kursseilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Mikäli haluat saada suoritusmerkinnän opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua myös Avoimeen yliopistoon. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Katso lisää ohjeita kurssisivuilta alla sekä LUMATIKKA-sivuilta.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit LUMATIKKA -opintokokonaisuus koostuu yhdestä pakollisesta ja 13 vapaavalintaisesta kurssista. Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina ja niihin kuuluu myös opetuskokeiluita. Kurssimateriaalit sijaitsevat verkko-oppimisympäristössä. Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja ennakkovaatimuksia edeltäviltä kursseilta ei ole. Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti. Voit suorittaa 15 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja. 
Pakollinen Kurssi on pakollinen kaikille 15 op:n opintokokonaisuuden suorittaville. 
Valitse yksi näistä Suorita kaikille yhteisen kurssin lisäksi yksi alla olevista kursseista.
Suorita vielä 6 opintopisteen edestä näitä kursseja Suorita alla olevia kursseja niin, että 15 opintopisteen kokonaisuus tulee täyteen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen