Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden maisteriopintoja
Osa kasvatustieteiden maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista läpi elämänkulun.

Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen sekä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden opinnot tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

 

Katso myös kasvatustieteiden kandiohjelman avointen yliopisto-opintojen opintotarjonta.

Yhteisiä opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja.

Valinnaisia opintojaksoja Valinnaisia opintojaksoja

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksen teon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Opiskelija voi valita seuraavista jaksoista kolme (yht. 15 op), jotka hän haluaa suorittaa moduulikokonaisuuteen (valitse EDUM090 Arviointi pedagogisena työvälineenä -kurssista joko perusopetukseen tai lukio-opetukseen suunnattu kurssi):

Arviointi ja oppiminen -moduuli Arviointi ja oppiminen -moduulin opinnot
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen