FiDiPro-ohjelma

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyössä käynnistämä rahoitusohjelma, jonka tarkiotuksena on rekrytoida ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita Suomeen määräajaksi.

Helsingin yliopistossa vaikuttaa kerrallaan kymmenkunta FiDiPro-professoria.

Lisätietoa FiDiPro-professuureista

Tutustu FidiPro-professoreihin

 • Elizabeth Couper-Kuhlen: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen Elizabeth Couper-Kuhlen on yksi vuorovaikutuslingvistiikaksi kutsutun tutkimussuunnan pioneereista.
 • Juni Palmgren:  Todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn perustuvaa tieteenhaaraa kutsutaan biotieteissä biostatistiikaksi. Yksi alan huippuja on FiDiPro-professori Juni Palmgren.
 • Robert Rollinger: Antiikin ajan Kreikka ja Lähi-itä.
 • Douglas Worsnop ,
 • Tadeusz Iwaniec,
 • Venkatachalam Chandrasekar,
 • Jürgen Münch,
 • Benny Gerber
 • Françoise Winnik.
 • Leif Groop,
 • Vladislav V. Verkhusha,
 • Jonathan K. C. Knowles,
 • Juni Palmgren
 • Matija Peterlin.