Hae jatko-opiskelijaksi

Tieteellisen jatkokoulutuksen perustana on suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomaalainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.  Vain poikkeustapauksessa jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on muulla tavalla saavuttanut valmiudet suorittaa jatko-opintoja. (Yliopistolaki 558/2009, §37).

Lukuvuoden 2017 - 2018 hakuajat

Syksystä 2017 alkaen tohtorikoulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakukohteena on tohtoriohjelma. Lisätiedot Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen hakusivulla.

Hakuajat ovat tohtoriohjelmittain seuraavat:

1. - 14.9.2017 (DPDR, ILS, Brain & Mind, DPBM, DocPop, CHEMS, MATRENA), valintapäätös tiedoksi 16.11.2017

1. - 14.11.2017 (CHEMS, MATRENA), valintapäätös tiedoksi 9.1.2018

1. - 14.2.2018 (CHEMS, MATRENA), valintapäätös tiedoksi 28.3.2018

3. - 16.4.2018 (DPDR, ILS, Brain & Mind, DPBM, DocPop, CHEMS, MATRENA), valintapäätös tiedoksi 15.6.2018

Syksystä 2017 hakulomake on sähköinen ja se on auki ainoastaan hakuaikana.

Yleiset hakuohjeet löytyvät Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen hakusivulta

Farmasian tiedekunnan tohtorikoulutettava voi kuulua yhteen seuraavista ohjelmista, joiden ohjelmakohtaiset hakuohjeet löytyvät ohjelman kotisivulta:

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR), kotitiedekunta: Farmasian tiedekunta

Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (ILS) kotitiedekunta: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Aivot ja mieli -tohtoriohjelma (Brain& Mind) kotitiedekunta: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biolääketieteellinen tohtoriohjelma (DPBM) kotitiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta

Väestön terveyden tohtoriohjelma (DocPop) kotitiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma (CHEMS) kotitiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma (MATRENA) kotitiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tohtorin tutkinto koostuu 1.8.2017 tutkintovaatimusten mukaan 40 opintopisteen laajuisista teoreettisista opinnoista ja väitöskirjasta sekä sen julkisesta puolustamisesta. Tohtoriohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (ns. artikkeliväitöskirja) tai monografiaväitöskirja. Artikkeliväitöskirjan julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja.

Farmasian tiedekunnan jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot: farmasian tohtori (FaT), farmasian  lisensiaatti (FaL) ja filosofian tohtori (FT).

Tiedekunta päättää hakemuksen hyväksyessään aikaisempien opintojen ja väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

Päätösesitys valmistellaan tiedekunnassa ja tiedekunnan dekaani tekee päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Päätös tehdään  tohtoriohjelman lausuntojen perusteella.

Hakijoille lähetetään tieto hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjeitse. Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua dekaanilta 14 päivän kuluessa ja seuraavaksi hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty tiedoksi. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on tarkasti yksilöitävä, mihin ja millä perusteella muutosta haetaan.

Katso päätösten aikataulu kohdasta hakuajat.