Dekaanit ja tiedekuntaneuvosto

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa tiedekunnan tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Dekaanille kuuluu kokonaisvastuu niin tiedekunnan opetuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta kuin tiedekunnan henkilöstöstä ja taloudesta.

Varadekaanien lukumäärästä, tehtävistä, valinnasta ja varadekaanin toimimisesta dekaanin sijaisena päättää dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekuntatason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

1. varadekaani  Jari Yli-Kauhaluoma

Jari Yli-Kauhaluoma on lääkeainekemian professori, jonka tutkijakoulutus on Yhdysvalloista (The Scripps Research Institute, La Jolla ja Massachusetts Institute of Technology, Cambridge). Hänen tutkimusryhmänsä kehittää uusia mikrobilääkeaineaihioita biofilmejä sekä tauteja aiheuttavia alkueläimiä ja Gram-negatiivisia bakteereita vastaan. Yhtenä mahdollisuutena tähän ovat meristä ja metsistä saatavien yhdisteiden johdannaiset. Jarin tutkimuksissa pyritään myös proteiinikinaasien (PKC, PKB ja Pim) estämiseen sekä aivan uutena aiheena solujen kemialliseen uudelleenohjelmointiin ja erilaistamiseen.

Varadekaani Yli-Kauhaluoma vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Jari
Yli-Kauhaluoma
professori
Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
Tieteenala Farmasia, Kemia

 

 

Varadekaani Outi Salminen

Outi Salminen on farmakologian dosentti, jonka tutkijakoulutus on Yhdysvalloista (Coloradon yliopisto, Boulder, CO, Institute of Behavioral Genetics). Hänen tutkimusryhmänsä tutkii Parkinsonin taudin lääkkeen levodopan aiheuttamia dyskinesioita ja etsii ratkaisua niiden lievittämiseen. Hänen ryhmänsä tutkimuksissa selvitetään myös nikotiinin ja opioidien yhteisvaikutuksia lääkeaineriippuvuudessa.

Varadekaani Salmisen tehtävänä on johtaa opetusta ja opettamisen kehittämistä tiedekunnassa.

OS
Outi
Salminen
yliopistonlehtori
Farmakologian ja lääkehoidon osasto
Tieteenala Farmasia

Varadekaani Yvonne Holm

Yvonne Holm on farmaseuttisen biologian professori (th). Hänen erikoisalansa on farmakognosia, joka käsittää lääkekasvien analytiikkaa ja kemotaksonomiaa, uusien lääkkeiden etsimistä luonnosta ja fytoterapiaa. Tutkimusryhmä, joka koostuu kahdesta post doc-tutkijasta ja kahdesta väitöskirjatyöntekijästä, keskittyy tällä hetkellä etnofarmakologiseen tutkimukseen etsien muutamista afrikkalaisista kasveista uusia antimikrobisesti vaikuttavia yhdisteitä.

Varadekaani Holmin tehtävänä on vastata yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kaksikielisyysasioista tiedekunnassa.

 

YH
Yvonne
Holm
yliopistonlehtori
Farmaseuttisten biotieteiden osasto
Tieteenala Farmasia

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon kuuluu 11 jäsentä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani, jonka lisäksi tiedekuntaneuvostoon kuuluu neljä tiedekunnan professoreista valittua jäsentä, kolme muista opettajista ja tutkijoista ja muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenet on valittu kahden vuoden toimikaudeksi.

Hallintoelimen jäsenet esitetään kiintiöittäin, varajäsenen nimi jäsenen nimen jälkeen sulkeissa.

Dekaani
professori Jouni Hirvonen

Professorit
professori Marja Airaksinen (professori Arto Urtti)
professori Tapio Kotiaho (professori Risto Kostiainen)
professori Raimo Tuominen (professori Anne Juppo)
professori Marjo Yliperttula (professori Yvonne Holm )

Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö
yliopistonlehtori Mia Sivén (yliopistonlehtori Petteri Piepponen)
akatemiatutkija Päivi Tammela Heidi Kidron (akatemiatutkija Heidi Kidron )
laboratoriomestari Marjo Vaha (laboratoriomestari Sanna Sistonen)

Opiskelijat (1.1.18 – 31.12.19)
Elina Helkkula (Sanna Artes)
Arto Merivaara (Nerdjusa Beciroski)
Erika Niittymäki (Ville Andersson)

Tiedekuntaneuvoston sihteerinä toimii palvelukoordinaattori Satu Sainio.

Tiedekuntaneuvoston kokoukset

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina.