Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Proviisoreille ja farmaseuteille suunnattu teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Tässä sivulla on tietoa teollisuusfarmasian erikoistumisopinnoista niille proviisoreille, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen vuotta 2016. Seuraa ajankohtaisia tiedotteita blogista.

Erikoistumisopinnot ennen vuotta 2016 aloittaneet: Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen proviisoreille kuuluu 60 opintopisteen laajuiset teollisuusfarmasian opinnot sekä lääketeollisuuden ohjattu työkokemus, siten kuin opiskelijan jatko-opintosuunnitelmassa sovitaan sekä lisensiaatintutkimus.

Opintoihin voi sisällyttää teollisuusfarmasian opintojaksoja, farmasian tiedekunnan oppiaineiden, muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opintojaksoja sekä farmasian tohtorikoulutettavien ja muiden tohtoriohjelmien kursseja.