Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille tarkoittaa ammatilliseen lisensiaattitutkintoon johtavaa koulutusta.

Opinnot on suunniteltu siten, että aineopinnot on mahdollista suorittaa kolmen lukuvuoden aikana. Lisensiaattitutkimus mukaan lukien opintojen tavoiteaika on neljä vuotta.  Koulutusohjelma johtaa farmasian lisensiaatin tutkintoon. Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian opintojen kokonaislaajuus lisensiaattitutkintoa suorittaville proviisoreille on 60 opintopistettä sekä lisäksi lisensiaattityö, jota ei opintopisteytetä.

Tällä sivulla on tietoa erikoistumisopinnoista niille proviisoreille, jotka ovat aloittanneet opintonsa ennen vuotta 2016.