Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille tarkoittaa ammatilliseen lisensiaattitutkintoon johtavaa koulutusta.

Opinnot on suunniteltu siten, että aineopinnot on mahdollista suorittaa kolmen lukuvuoden aikana. Lisensiaattitutkimus mukaan lukien opintojen tavoiteaika on neljä vuotta.  Koulutusohjelma johtaa farmasian lisensiaatin tutkintoon. Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian opintojen kokonaislaajuus lisensiaattitutkintoa suorittaville proviisoreille on 60 opintopistettä sekä lisäksi lisensiaattityö, jota ei opintopisteytetä.

Tällä sivulla on tietoa erikoistumisopinnoista niille proviisoreille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2016.

 

 • Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma, 2 op
 • Kliininen farmasia ja potilaan lääkehoito sairaalassa, 8 op
 • Lääkitysturvallisuus, 6 op
 • Lääkehuollon tutkimus- ja arviointimenetelmät, 8 op
 • Lääkehoidon tuloksellisuuden arviointi ja rationaalinen lääkehoito, 2 op
 • Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian työvaihtojakso, 4 op (tutkinto edellyttää kahden vuoden ohjattua työkokemusta sairaala- tai terveyskeskusfarmasiasta, joista vähintään 4 viikkoa toisessa työyksikössä)
 • Lisensiaatintutkimus, 0 op

vähintään kaksi seuraavista:

 • Lääkevalmisteet sairaalassa, 6 op
 • Lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut sairaalassa, 4 op
 • Terveyden- ja lääkehuollon hallinto ja talous, 8 op

Sovitaan yksilöllisesti henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi sairaala- tai teollisuusfarmasian opintojaksoja, farmasian tiedekunnan oppiaineiden, muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opintojaksoja sekä Farmasian tutkijakoulun ja muiden tutkijakoulujen kursseja. Opintojaksojen tulee tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita.
Lisäopinnot lisensiaatin tutkinnosta mahdolliseen farmasian tohtorin tutkintoon (8 op)

 • Alkukuulustelu, 4 op
 • Tutkimuksen esittely, 2 x 2 op