Farmaseutin tutkintoa voidaan täydentää sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksella. Opinnot on suunniteltu siten, että ne suoritetaan kolmen vuoden aikana päätoimisen työn ohessa.

Koulutusohjelma ei ole tutkintoon johtava, mutta koulutusohjelman suorittaneiden farmaseuttien on koulutuksen jälkeen mahdollista käyttää opetusministeriön suosittelemaa Farmaseutti (sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus) -nimikettä. Helsingin yliopisto myöntää todistuksen suoritetuista opinnoista.

Tällä sivulla on tietoa erikoistumisopinnoista niille farmaseuteille, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen vuotta 2016.