Farmasian tutkijalinja on tutkimusorientoitunut opiskelulinja farmasian tiedekunnassa, jonka tavoitteena on tarjota hyvät peruslähtökohdat tutkijanuralle. Tutkijalinjan tavoitteena on tarjota normaalia proviisorikoulutusta syvällisemmät perustiedot tutkimuksesta kiinnostuneille proviisoriopiskelijoille sekä tarjota heille käytännön tutkimusharjoittelumahdollisuus tiedekunnan eri osastoilla.

Tutkijalinjan opetuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden laadukasta oppimista, kriittistä ja itsenäistä ajattelua sekä luovaa ongelmanratkaisutaitoa. Tähän tähdätään syvällistä oppimista edistävien opetuskäytänteiden avulla. Tutkijalinjan suorittaminen voidaan lukea eduksi täytettäessä tohtorikoulutettavien paikkoja farmasian tiedekunnassa. Tavoitteena on proviisoriopiskelijoiden integroiminen tutkimukseen heti opintojen alusta lähtien ja siten tutkimuskulttuurin syventäminen tiedekunnassa.