Farmasian tiedekunta

Farmasian tiedekunta

Farmasian opiskelu yliopistossa on vaihtelevaa, monialaista ja haastavaa. Opiskelijoista valmistuu lääkealan asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa mielenkiintoisissa tehtävissä lääkkeen kehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin ja potilaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön. He oppivat lääkeaineiden kemiasta, kulkeutumisesta elimistössä ja vaikutusmekanismeista sekä lääkkeiden valmistuksesta, käytöstä ja lääkehoidosta niin potilaan kuin yhteiskunnankin kannalta.

Farmasian tiedekunnan tehtävänä on korkeatasoinen, kansainvälisesti arvostettu monitieteinen lääkealan tutkimus sekä siihen perustuva asiantuntijoiden ja tutkijoiden koulutus kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Farmasian perustutkinnot – kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto – antavat farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet. Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Vain proviisorit voivat Suomessa omistaa apteekin.

Farmasian opinnoissa on hyötyä kemian, biologian ja terveystiedon osaamisesta. Näiden lisäksi hyötyä on myös fysiikan, tietotekniikan, kielten, erityisesti ruotsin ja englannin sekä yhteiskuntaopin ymmärryksestä, tiedoista ja taidoista. Tieteenalana farmasiassa yhdistyvät soveltavat luonnontieteet, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet.

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikissä ja opetusta antavat tiedekunnan kolme osastoa:

  • Farmakologian ja lääkehoidon osasto
  • Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
  • Farmaseuttisten biotieteiden osasto

Linkki tiedekunnan sivuille: Farmasian tiedekunta

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikin vihreällä kampuksella noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Viikin monitieteiseltä kampukselta löytyy  farmasian tiedekunnan lisäksi myös eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Farmasian opinnoissa yhdistetään monipuolisesti teoriaa ja käytäntöä. Opintoihin sisältyykin luento-opetuksen lisäksi runsaasti pienryhmäopetusta, laboratorioharjoitustöitä sekä puolen vuoden apteekkiharjoittelu. Tiedekunta kehittää opetustaan jatkuvasti; opetuksen kehittämistyön laatua kuvastavat tiedekunnan opettajien saamat tunnustukset opetustyöstään sekä tiedekunnnan saamat opetuksen laatupalkinnot. Tiedekunnan vahvuutena ovat kiinteät suhteet työelämään ja tutkintojen työelämävastaavuus.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

  • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
  • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
  • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.