Farmasian tiedekunta

Farmasian tiedekunta

Farmasian opiskelu yliopistossa on vaihtelevaa ja monialaista. Opiskelijoista valmistuu lääkealan asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa mielenkiintoisissa tehtävissä lääkkeen kehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin ja potilaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön. He oppivat lääkeaineiden kemiasta, kulkeutumisesta elimistössä ja vaikutusmekanismeista sekä lääkkeiden valmistuksesta, käytöstä ja lääkehoidosta niin potilaan kuin yhteiskunnankin kannalta.

Farmasian tiedekunnan tehtävänä on korkeatasoinen, kansainvälisesti arvostettu monitieteinen lääkealan tutkimus sekä siihen perustuva asiantuntijoiden ja tutkijoiden koulutus kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tieteenalana farmasiassa yhdistyvät soveltavat luonnontieteet, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Farmasian opetusta antavat tiedekunnan kolme osastoa:

  • Farmakologian ja lääkehoidon osasto
  • Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
  • Farmaseuttisten biotieteiden osasto

Farmasian perustutkinnot – kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto – antavat farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet. Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Vain proviisorit voivat Suomessa omistaa apteekin. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain keskimäärin 150 farmaseuttia, 50 proviisoria ja 15 tohtoria asiantuntijoiksi, tutkijoiksi ja johtajiksi lääkekehityksen ja terveydenhuollon eri sektoreille. Tutkinnoilla on hyvä työelämävastaavuus ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin.

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikin vihreällä kampuksella noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Viikin monitieteiseltä kampukselta löytyy farmasian tiedekunnan lisäksi myös eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Farmasian opinnoissa yhdistetään monipuolisesti teoriaa ja käytäntöä. Opintoihin sisältyykin luento-opetuksen lisäksi runsaasti pienryhmäopetusta, laboratorioharjoitustöitä sekä puolen vuoden apteekkiharjoittelu. Tiedekunta kehittää opetustaan jatkuvasti; opetuksen kehittämistyön laatua kuvastavat tiedekunnan opettajien saamat tunnustukset opetustyöstään sekä tiedekunnan saamat opetuksen laatupalkinnot. Tiedekunnan vahvuutena ovat kiinteät suhteet työelämään ja tutkintojen työelämävastaavuus.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

  • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
  • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
  • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.