rivi_kapea.jpg

Tämän päivän työmarkkinoilla työntekijöiltä odotetaan yhä useammin sujuvaa kielitaitoa. Monissa asiantuntijatehtävissä edellytetään vieraiden kielten osaamisen lisäksi molempien kotimaisten hallintaa. Kuten kielitaito yleensä, myös ruotsin kieli kehittyy sitä käyttämällä. Helsingin yliopisto tarjoaa erinomaisen ympäristön ruotsin harjaannuttamiseen! Tietyissä oppiaineissa voi suorittaa virallisesti kaksikielisen tutkinnon. Mikäli pääaineesi ei ole yksi näistä aineista, tarjoamme lukuisia muita vaihtoehtoja opiskella ruotsiksi.

Erottaudu työmarkkinoilla kaksikielisellä tutkinnolla

Tämän päivän työmarkkinoilla työntekijöiltä odotetaan yhä useammin sujuvaa kielitaitoa. Monissa asiantuntijatehtävissä edellytetään vieraiden kielten osaamisen lisäksi molempien kotimaisten hallintaa.

Kaksikielisen tutkinnon suorittamalla hallitset oman alasi sekä suomeksi että ruotsiksi. Helsingin yliopiston kaksikieliset tutkinnot ovat suomen ainoita tutkintoja, joissa todistuksessa mainitaan virallisesti molemmat kielet tutkintokielinä. 

Yksilöllinen kielituki

Kaksikieliseen tutkintoon kuuluu kielikursseja ja yksilöllistä kielitukea. Opiskelijana saat palautetta kirjoittamistasi teksteistä ja omien tarpeittesi mukaan henkilökohtaista apua esimerkiksi kandidaatin tutkielmasi työstämiseen.

Kielitaito kehittyy tutkitusti

Olemme tutkineet kaksikielisten tutkintojemme suorittajien kielitaidon kehittymistä. Tulokset osoittavat sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittyvän tutkinnon edetessä jopa hyvin lyhyellä aikavälillä.

Opintoihin ryhtyessäsi sinun ei tarvitse olla kotoisin kaksikielisestä ympäristöstä. Riittää, että olet opiskellut toista kotimaista kieltä peruskoulussa ja lukiossa. Tavoitteena ei ole äidinkielen taitotaso, vaan joustava ja tehokas oman alan kielitaito.

Mitä, kenelle ja miten?

Kaksikielisen tutkinnon voi suorittaa

  • oikeustieteessä
  • fysiikassa
  • kemiassa
  • biologiassa
  • ympäristötieteissä
  • taloustieteessä (maatalous-metsätieteellinen)
  • sosiaalipsykologiassa (valtiotieteellinen)
  • sosiaalityössä (valtiotieteellinen)

Kaksikieliseen kandidaatin tutkintoon kuuluvasta 180 opintopisteestä vähintään 60 op opiskellaan ruotsiksi ja vähintään 60 op suomeksi. Loput 60 op voit opiskella haluamallasi kielellä. Tutkintoon sisältyy myös kielikursseja.

Hae normaalisti hakukohteeseen, jossa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon.  Kun olet saanut opiskelupaikan, voit ilmoittautua kaksikieliseen tutkintoon paikan jo vastaanottamisen yhteydessä tai viimeistään toisen opiskeluvuotesi syksynä.
Ohjelmaan ilmoittautuminen ei ole sitovaa, vaan voit halutessasi keskeyttää sen pelkällä ilmoituksella.

Yliopiston intranetistä Flammasta löytyy lisää tietoa opinnoista ja ilmoittautumisesta yliopistolla jo opiskeleville.

Muita tapoja opiskella ruotsiksi

 

KIELIKESKUS
Kielikeskuksella on useita toisen kotimaisen kielen kursseja eri teemoilla.
Voit suorittaa myös ruotsin opintokokonaisuuden, jonka voi liittää sivuaineena monen eri tiedekunnan tutkintoon.
Lue ruotsinkielisiä aikakauslehtiä, katsele videoita ja satelliittikanavia tai kuuntele äänitteitä kielikeskuksen itseopiskelutilassa.

LUENNOT, KURSSIT, KOKONAISUUDET
Yliopistolla on yli 200 oppiainetta, joista noin 30 antaa opetusta ruotsiksi. Suorita yksittäisiä kursseja tai sivuaineita yli kielirajojen!

VAIHTO POHJOLASSA
Ota haltuun Tukholma, kotiudu Uppsalan tai Lundin kuuluisaan opiskelijakaupunkiin! Meillä on vaihtopaikkoja lähes 20 ruotsalaisessa yliopistossa ja saman verran yhteensä muissa Pohjoismaissa.

YHTEISÖ
Tutustu uusiin ystäviin toisella kotimaisella. Ylioppilaskunnalla on noin 250 opiskelijajärjestöä, joista 20 on ruotsinkielisiä. 
Kielikeskus järjestää myös kielikaverikontakteja suomi-ruotsi –pareille.