Erottaudu kaksikielisellä tutkinnolla

rivi_kapea.jpg

Erottaudu työmarkkinoilla kaksikielisellä tutkinnolla

Tämän päivän työmarkkinoilla työntekijöiltä odotetaan yhä useammin sujuvaa kielitaitoa. Monissa asiantuntijatehtävissä edellytetään vieraiden kielten osaamisen lisäksi molempien kotimaisten hallintaa.

Kaksikielisen tutkinnon suorittamalla hallitset oman alasi sekä suomeksi että ruotsiksi. Helsingin yliopiston kaksikieliset tutkinnot ovat suomen ainoita tutkintoja, joissa todistuksessa mainitaan virallisesti molemmat kielet tutkintokielinä. 

Yksilöllinen kielituki

Kaksikieliseen tutkintoon kuuluu kielikursseja ja yksilöllistä kielitukea. Opiskelijana saat palautetta kirjoittamistasi teksteistä ja omien tarpeittesi mukaan henkilökohtaista apua esimerkiksi kandidaatin tutkielmasi työstämiseen.

Kielitaito kehittyy tutkitusti

Olemme tutkineet kaksikielisten tutkintojemme suorittajien kielitaidon kehittymistä. Tulokset osoittavat sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittyvän tutkinnon edetessä jopa hyvin lyhyellä aikavälillä.

Opintoihin ryhtyessäsi sinun ei tarvitse olla kotoisin kaksikielisestä ympäristöstä. Riittää, että olet opiskellut toista kotimaista kieltä peruskoulussa ja lukiossa. Tavoitteena ei ole äidinkielen taitotaso, vaan joustava ja tehokas oman alan kielitaito.

Mitä, kenelle ja miten?

Jos aloitat opintosi uusissa koulutusohjelmissa syksyllä 2017, voit suorittaa virallisesti kaksikielisen tutkinnon seuraavissa ohjelmissa:

  • Biologian kandiohjelma
  • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
  • Kemian kandiohjelma
  • Maataloustieteiden kandiohjelma (vain jos valitset opintosuunnaksesi maatalousekonomian)
  • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
  • Oikeusnotaarin koulutusohjelma
  • Ympäristötieteiden kandiohjelma
  • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma (vain jos valitset opintosuunnaksesi maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian)

Muissa koulutusohjelmissa ei ole mahdollista suorittaa virallisesti kaksikielistä tutkintoa mutta yliopisto tarjoaa halutessasi lukuisia muita vaihtoehtoja opiskella ruotsiksi – lue lisää alla.

Kaksikieliseen kandidaatin tutkintoon kuuluvasta 180 opintopisteestä vähintään 60 op opiskellaan ruotsiksi ja vähintään 60 op suomeksi. Loput 60 op voit opiskella haluamallasi kielellä. Tutkintoon sisältyy myös kielikursseja.

Hae normaalisti koulutusohjelmaan, jossa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon.  Kun olet saanut opiskelupaikan, voit ilmoittautua kaksikieliseen tutkintoon paikan jo vastaanottamisen yhteydessä tai viimeistään toisen opiskeluvuotesi syksynä. Ohjelmaan ilmoittautuminen ei ole sitovaa, vaan voit halutessasi keskeyttää sen pelkällä ilmoituksella.

lisää tietoa kaksikielisistä tutkinnoista saat Opiskelijan ohjeista.

 

Muita tapoja opiskella ruotsiksi

KIELIKESKUS
Kielikeskuksella on useita toisen kotimaisen kielen kursseja eri teemoilla.
Voit suorittaa myös ruotsin opintokokonaisuuden, jonka voi liittää sivuaineena monen eri tiedekunnan tutkintoon.
Lue ruotsinkielisiä aikakauslehtiä, katsele videoita ja satelliittikanavia tai kuuntele äänitteitä kielikeskuksen itseopiskelutilassa.

LUENNOT, KURSSIT, KOKONAISUUDET
Yliopistolla on runsaasti tieteenaloja, joilla annetaan opetusta ruotsiksi. Tutustu ruotsinkieliseen opetustarjontaan ja suorita yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia yli kielirajojen! 

VAIHTO POHJOLASSA
Ota haltuun Tukholma, kotiudu Uppsalan tai Lundin kuuluisaan opiskelijakaupunkiin! Meillä on vaihtopaikkoja lähes 20 ruotsalaisessa yliopistossa ja saman verran yhteensä muissa Pohjoismaissa.

YHTEISÖ
Tutustu uusiin ystäviin toisella kotimaisella. Ylioppilaskunnalla on noin 250 opiskelijajärjestöä, joista 20 on ruotsinkielisiä. 
Kielikeskus järjestää myös kielikaverikontakteja suomi-ruotsi –pareille.