Tohtorikoulutus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tohtorin tutkinto on korkein yliopistollinen tutkinto, joka pätevöittää ennen kaikkea tutkijan tehtäviin. Väitöstutkimuksen keskeisin osa on tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa. Tutkintoon kuuluu myös teoreettisia, omaa tutkimusta tukevia opintoja.  Väitöskirjan julkinen puolustaminen – väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin.

Tohtoriohjelmat järjestävät kursseja ja seminaareja. Tohtoriohjelmat ovat myös vastuussa tohtorikoulutettavien neuvonnasta ja ohjauksesta.

Tietoa opinnoista, ohjauksesta, rekisteriseurannasta ja opinto-oikeuden palautuksesta löydät Opiskelijan ohjeet -sivustolta.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat eläinlääketieteen tohtori (ELT) ja filosofian tohtori (FT).

Eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on:

  • suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (tai eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa)
  • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • hyväksytty Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa

tai

  • jolla Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muutoin olevan riittävät eläinlääketieteen tiedot ja valmiudet eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon suorittamista varten.

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on joko:

  • suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon,
  • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jolla eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muuten olevan edellä mainittua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Tutkintoon kuuluu myös 40–60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot.  Väitöskirjan julkinen puolustaminen – väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin.

Suositeltava tavoiteaika tohtorin tutkinnon suorittamiseksi päätoimisesti opiskellen on neljä vuotta.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat kuulua johonkin seuraavasta kuudesta tohtoriohjelmasta:

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu (YEB)

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu (DSHealth)

Näistä Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelmaa koordinoidaan eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet ja hakuajat löytyvät kunkin ohjelman kotisivulta.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (ns. artikkeliväitöskirja) tai monografiaväitöskirja. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja.

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien teoreettisten opintojen määrä on filosofian tohtorin tutkinnossa 60 opintopistettä ja eläinlääketieteen tohtorin tutkinnossa 40 opintopistettä.

1.8.2017 aloittaneiden tai uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyneiden tohtorikoulutettavien teoreettisten opintojen määrä on 40 opintopistettä. Tutkintovaatimukset löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.