Yhteinen terveys (One Health) on tiedekunnan tutkimuksen uusi  painopiste. Kaksi aiempaa painoalaa, eläinten ja ihmisten terveys, hyvinvointi sekä translationaalinen eläinlääketiede, sulautuvat näin yhdeksi vahvaksi tutkimuksen painopisteeksi. Tiedekunnan monialainen tutkimustoiminta mahdollistaa alojen välisen tutkimusyhteistyön sekä tiedekunnan sisällä että ulkopuolella. Tohtorikoulutettavat työskentelevät usein tutkimusryhmissä, jotka saavat rahoituksensa sekä yliopistolta että ulkopuolisilta rahoittajilta.