Hammastutkimus

Tutkimus EOTRH - hammassairauden aiheuttamasta kivusta ja oireista hevosilla ja poneilla.
EOTRH:n aiheuttama kipu ja oireet hevosilla ja poneilla

EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis) on etenevä keski-ikäisten ja vanhojen hevosten sekä ponien hammassairaus, jossa hampaat voivat syöpyä ja/tai niihin voi muodostua epänormaalia sementtiä. 

EOTRH-diagnoosi perustuu eläinlääkärin tekemään huolelliseen suun tutkimukseen, hampaiden röntgenkuvaamiseen sekä omistajan huomaamiin oireisiin.

Tutkimuksen tavoitteena on helpottaa sairauden oireiden ja kivun tunnistamista sekä eläinlääkärien että omistajien keskuudessa, koska sairaus on tällä hetkellä alidiagnosoitu ja se todetaankin usein vasta pitkälle edenneessä vaiheessa. Lisäksi sairauden on todettu heikentävän hevosen elämänlaatua ja aiheuttavan kipua. EOTRH on eläinlääketieteelle vielä varsin uusi sairaus, joten sen oireiden tutkiminen on tärkeää.

 

Kyselytutkimus hevosen omistajille ja hoitaville eläinlääkäreille

 

Kyselytutkimukseen voi osallistua, jos hevosella on diagnosoitu EOTRH ja sille tehdään hampaiden poistoja 
Yliopistollisessa hevossairaalassa, Porvoon hevosklinikalla, Toosilan eläinlääkäripalvelut Oy:ssä tai Hyvinkään hevossairaalassa vuosien 2024–2025 aikana. 

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena hevosen omistajalle sekä hoitavalle eläinlääkärille. Omistajaa pyydetään vastaamaan kyselyyn kaksi kertaa; hampaiden poiston yhteydessä ja aikaisintaan 3 kuukautta hampaiden poiston jälkeen. Hoitava eläinlääkäri vastaa kyselyyn kerran hampaiden poiston yhteydessä.

Tutkimus on osa eläinlääketieteen opiskelija Viivi Hilskan lisensiaatin tutkielmaa. Tutkimuksen tuloksista julkaistaan tieteellinen tutkimusartikkeli.

Lisätietoja tutkimuksesta: eläinlääkäri Sonja Jernström sonja.jernstrom@helsinki.fi