Tietoa tiedekunnasta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on profiloitunut eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen. Helsingin yliopisto valitsi yhteisen terveyden – englanniksi One Health – tutkimuksen profilointikohteeksi vuonna 2017. HOH Helsinki One Health -verkosto perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla on merkittävä rooli asiantuntijoiden kouluttamisessa turvaamaan eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tiedekunta kouluttaa eläinlääkäreitä yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin huomioiden Euroopan unionin vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamiselle eri jäsenvaltioissa (2005/36/EU ja 2013/55/EU). Tiedekunta turvaa monialaisen eläinlääketieteen osaamisen ja kehittymisen kouluttamalla opiskelijansa ja tutkijansa monipuolisiksi ja osaaviksi eläinlääketieteen asiantuntijoiksi.

Tiedekuntaan kuuluu neljä osastoa:

sekä tutkimus- ja opetussairaalana toimiva Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinsairaala on eläinlääketieteellisen hoidon huippuyksikkö - Suomen ainoa eläinsairaala, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Vuosittain yli 20 000 eläinpotilasta saa avun sairaalasta.

Tiedekuntaan kuuluu lisäksi myös Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, joka  on eläinten käyttäytymistä ja hyvinvointia tutkivien monitieteellinen asiantuntijayhteisö.

Opiskelu ja tutkinnot tiedekunnassa

Tiedekunnan koulutus on kansainvälisesti arvioitu ja hyväksytty (European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Katso tietoa arvioinnista ja tiedekunnan raportit.

Tiedekuntaan hakee vuosittain lähemmäs 750 opiskelijaa, joista noin 70 saa opiskelupaikan. Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä ammatillista erikoistumistutkintoa suorittavia opiskelijoita vuonna 2018 oli 737.  Samana vuonna valmistui eläinlääketieteen lisensiaatteja 63,  tohtorin tutkintoja 13 ja erikoiseläinlääkärin tutkintoja 16. Lisätietoja tiedekunnan vuodesta 2018 löytyy toimintakertomuksesta.