Tiedekunnan johto

Antti Sukura
Eläinlääketieteellisen patologian professori

Dekaani Sukura johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan yhteiskunnallisesta vuorovaikutustoiminnasta, tiedekunnan kehittämisestä, sen tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

AS
Antti
Sukura
professori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

 

Johdon assistentti
jessica.mildh@helsinki.fi
02941 57664, 050 4480901

Olli Peltoniemi
Kotieläinten lisääntymistieteen professori

Varadekaani Peltoniemi  vastaa tiedekunnan tutkimusasioista, tutkijakoulutuksen kehittämisestä sekä kaksikielisyydestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

OP
Olli
Peltoniemi
professori
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

 

Mirja Ruohoniemi
ELT

Varadekaani Ruohoniemi johtaa opetusta ja vastaa opetuksen kehittämisestä tiedekunnassa.

 

MR
Mirja
Ruohoniemi
professori
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede, Kasvatustieteet, Eläinlääketiede

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston johtaja Mari Nevas

MN
Mari
Nevas
yliopistonlehtori
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

 

Eläin­lää­ke­tie­teel­lis­ten bio­tie­tei­den osas­ton johtaja Tomi Taira

TT
Tomi
Taira
professori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Neurotieteet

 

Klii­ni­sen he­vos- ja pie­ne­läin­lää­ke­tie­teen osas­ton johtaja Merja Rantala

MR
Merja
Rantala
kliininen opettaja
Tieteenala Eläinlääketiede, Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia

 

Klii­ni­sen tuo­tan­toe­läin­lää­ke­tie­teen osas­to johtaja Mari Heinonen

MH
Mari
Heinonen
professori
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Yliopistollisen eläinsairaala

Yliopistollisen eläinsairaalan väliaikainen johtaja on dekaani Antti Sukura.

AS
Antti
Sukura
professori
Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

 

 

Tiedekuntaneuvosto käyttää tiedekunnassa ylintä päätösvaltaa. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä (suluissa) valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi kerrallaan.

Tiedekuntaneuvosto 2018–2021

Puheenjohtaja
dekaani Antti Sukura (varalla professori Outi Vainio)

Tiedekunnan professorijäsenet

 • professori Raimo Pohjanvirta (professori Miia Lindström)
 • professori Outi Vainio (professori Thomas Spillman)
 • professori Tomi Taira (professori Antti Iivanainen)
 • professori Mari Heinonen (professori Anna Valros)

Tiedekunnan muut opettajat sekä muu henkilöstö

 • yliopistonlehtori Mikael Niku (yliopistonlehtori Riikka Laukkanen-Niniõs)
 • kliininen opettaja Heli Simojoki (kliininen opettaja Thomas Grönthal)
 • eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen (sairaalaeläinlääkäri Jenni Sukura)

Opiskelijajäsenet

 • ELK Iida-Maria Niinikoski (eläinlääketiet. yo. Eeva Raappana)
 • eläinlääketiet. yo. Joanna Martikainen (eläinlääketiet. yo. Minna Lehtinen)
 • eläinlääketiet. yo. Mari Rahkola (eläinlääketiet. yo. Tiina Heikkilä)

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu tiistaisin (tai keskiviikkoisin) klo 13:15. Aineisto tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään kahta viikkoa ennen torstaina. Kokouspöytäkirjat ovat tiedekunnan sivuilla Flammassa.

 

Kokouspäivämäärät vuonna 2019:

 • ti 15.1. (aineisto 1.1.)
 • ti 12.2. (aineisto 29.1.)
 • ti 12.3. (aineisto 26.2.)
 • ti 9.4. (aineisto 2.4.)
 • ti 14.5. (aineisto 1.5.)
 • ti 4.6. (aineisto 21.5.)
 • ti 20.8. (aineisto 6.8.)
 • ti 10.9. (aineisto 27.8.)
 • ti 15.10. (aineisto 1.10.)
 • ti 12.11. (aineisto 29.10.)
 • ti 3.12. (aineisto 19.11.)