Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen tutkimus osastolla on nimensä mukaisesti kliinispainotteista ja sen kohteena ovat kotieläimet. Tavoitteena on tutkia eläinten sairauksia ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja edistää nimenomaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Pääsääntöisesti oppiaineiden professorit johtavat oman alansa tutkimusryhmiä, mutta joillekin aloille on muodostunut myös dosenttien johtamia ryhmiä.

Tutkimuksia ovat rahoittaneet Maa- ja metsätalousministeriö, SA, TEKES, yritykset ja säätiöt. Hyvinvointitutkimukseen on saatu myös pohjoismaista rahoitusta. Tavoitteena on lisätä ulkopuolisen rahoituksen määrää.

Yhteistyökumppaneita ovat oman tiedekunnan muut osastot, HY:n muut tiedekunnat (Maatalous-metsätieteellinen, lääketieteellinen), muut yliopistot (Kuopio, Turku), sektoritutkimuslaitokset (Evira, LUKE, RKTL) ja monet ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Lisätietoa osaston tutkimuksesta ja tutkijoista löytyy Tuhat-tutkimustietokannasta.