Täydennyskoulutus

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto järjestää täydennyskoulutuskursseja valmistuneille eläinlääkäreille ja opiskelijoille vaihtoehtoisina kursseina. Kursseja järjestetään myös yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Ilmoittautumiset kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolle viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi. Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. Kurssimaksut sisältävät alv 24%.

Tuotantoeläinpainotteisella jaksolla käsitellään luennoimalla, paripohdintojen ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. eläinten hyvinvoinnin määritelmiä ja arviointimenetelmiä, eläinkäsityksiin ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, eläinsuojelua ja eläinetiikkaa. Lisäksi perehdytään hyvinvointitutkimuksen suunnitteluun ja metodeihin. Ajankohta kevälukukausi 2021.

Lisätietoja: Anna Valros puh. 02941 57400, anna.valros@helsinki.fi, Laura Hänninen puh. 02941 57312, laura.hanninen@helsinki.fi

Kurssi syventää opiskelijoiden tietämystä käyttäytymistarpeiden merkityksestä eläinten pidolle ja hyvinvoinnille. Kurssilla käsitellään paripohdintojen, luennoiden ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. hyvinvoinnin määritelmiä, häiriökäyttäytymisten syntyyn vaikuttavia tekijöitä, perehdytään uusimpiin tutkimuksiin ja käyttäytymistutkimusten suunnitteluihin ja metodeihin.

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä 3.-10.1.2020. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€.

Lisätietoja Laura Hänninen p. 0504151180, laura.hanninen@helsinki.fi

 

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien tietoa sikojen sairauksista, lisääntymisestä, tuotantoympäristöstä ja sikapraktiikasta. Kurssi parantaa valmiuksia kliiniseen diagnostiikkaan (erityisesti isojen pahnueiden ongelmat), ongelmaselvitysten ja terveydenhuoltosuunnitelmien tekoon.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 24.-28.2.2020. Kurssi järjestetään englanniksi (osa Eurooppalainen diplomaattiohjelmat ECAR ja ECPHM). Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€.  

Lisätietoja: Claudio Oliviero puh. 02941 40518, claudio.oliviero@helsinki.fi.

Kurssi järjestetään yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Kurssilla tarkastellaan mm. siipikarjan alkutuotantoa, fysiologiaa, immunologiaa, terveydenhuoltoa, rokotuksia ja lääkitystä sekä lihantarkastusta perusopetusta syvällisemmin ja käytännönläheisesti. Kurssin ryhmätyö pohjautuu siipikarjatilakäyntiin.Kurssilla tarkastellaan mm. siipikarjan alkutuotantoa, fysiologiaa, immunologiaa, terveydenhuoltoa, rokotuksia ja lääkitystä sekä lihantarkastusta perusopetusta syvällisemmin ja käytännönläheisesti. Kurssin ryhmätyö pohjautuu siipikarjatilakäyntiin.

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä 2.-6.3.2020. Hinta kurssille 625 €, yksittäinen päivä 125€.

Lisätietoja: Eija Kaukonen puh. 02941 57110, eija.kaukonen@helsinki.fi

Kurssi järjestetään yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä 2.-6.3.2020. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€.

Lisätietoja: Miia Lindström, puh. 02941 57107, miia.lindstrom@helsinki.fi, Päivi Rajala-Schultz puh. 02941 40560  paivi.rajala-schultz@helsinki.fi

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot nautojen sorkkahoidosta. Kurssiin sisältyy yksi teoriapäivä, johon kuuluu harjoitus teurassorkilla. Lisäksi kahtena päivänä hoidetaan sorkkia lypsykarjatilalla sorkkahoitajan opastuksella. 

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 3.-5.3.2020. Hinta kurssille 375€. 

Lisätietoja: Minna Kujala-Wirth puh. 02941 40216, minna.kujala-wirth@helsinki.fi

Kurssi antaa valmiuksia tunnistaa ja hoitaa myös harvinaisempia naudan sairaustiloja, tarvittaessa erilaisten tietolähteiden avulla. Lisäksi perehdytään ruokinnallisten ja tartunnallisten karjaongelmien selvittämiseen. Lopullinen kurssiohjelma valmistuu vuoden 2020 alussa. Kurssille osallistuva voi ilmoittautua klinikalla tehtävään nautaleikkaukseen kertaamaan leikkaustekniikkaa kurssiviikon aikana.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 16.-20.3.2020. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€.  

Lisätietoja: Helena Rautala puh. 02941 40538, helena.rautala@helsinki.fi

Kurssilla perehdytään lypsylehmän ruokintaan, hedelmällisyyteen, sairauksien ja niiden ennaltaehkäisyn ja hoidon ekonomiaan sekä terveydenhuoltotyön perustaan, kommunikaatioon. Tuotannollista terveydenhuoltoa harjoitellaan käytännön esimerkkien ja ryhmätyöskentelyn avulla. Vuoden alkupuoliskolla tarkentuu ohjelma ja vierailevat luennoitsijat.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 23.-27.3.2020. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€.

Lisätietoja ELT Mari Hovinen mari.hovinen@helsinki.fi ja ELT Minna Kujala-Wirth minna.kujala-wirth@helsinki.fi

 

Tämän intensiivikurssin tavoitteena on syventää osallistujan tietoja utaretulehduksesta, sekä antaa valmiudet karjan utaretulehdusongelman kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Vierailevana luennoitsijana Esa Manninen.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 30.3.-3.4.2020. Hinta kurssille 625€.

Lisätietoja: Päivi Rajala-Schultz puh. 02941 40560, paivi.rajala-schultz@helsinki.fi

Kurssin tavoitteena on syventää tietoja lampaiden tuotantoympäristöstä, sairauksista ja lisääntymisestä.

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 20.-24.4.2020. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€.

Lisätietoja: Eeva Mustonen puh. 02941 40228, eeva.mustonen@helsinki.fi.