Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston laboratoriotoiminta on keskittynyt kliinisiin laboratorioihin. Keskuslaboratorio tarjoaa kliinistä laboratoriodiagnostiikkaa Yliopistolliselle eläinsairaalalle ja tutkijoille. Kliinisen mikrobiologian palvelut ovat myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Osaston tutkimustoimintaa tukeva analytiikka on keskitetty kliinisen tutkimuksen laboratorioon.