Tiedote: Annamari Heikinheimolle Akatemian kärkihankerahoitusta

ELT Annamari Heikinheimo on saanut Suomen Akatemian 'Tutkimuksella eteenpäin' -kärkihankerahoitusta. Hänen tutkimusaiheensa on: Mikrobilääkeresistenssin torjunta tuotantoeläimillä.

Heikinheimon tutkimusryhmä selvittää mikrobilääkkeille resistenttien, zoonoottisten bakteerien esiintymistä elintarvikeketjussa. Bakteerien vastustuskyky eli resistenssi mikrobilääkkeille on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Huolena ovat kaikille lääkkeille resistentit bakteerit, joihin ei ole tehokkaita lääkkeitä. Tärkeimpänä taustatekijänä resistenssin kehittymiselle on mikrobilääkkeiden käyttö niin ihmisillä kuin eläimillä.

Hankkeessa tutkitaan tuotantoeläimillä esiintyviä resistenttejä bakteereita; laajakirjoisia betalaktamaaseja tuottavia Escherichia coli (ESBL) - sekä Metisilliiniresistenttejä Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteereita. Niiden leviämisreittejä elintarvikeketjussa tutkitaan mikrobiologisin tutkimuksin moderneja nykyaikaisia bakteereiden kokogenomivertailuun perustuvia menetelmiä käyttämällä. Hankkeessa tutkitaan erilaisten alkutuotannon tekijöiden vaikutusta näiden bakteerien syntymisen ja leviämisen torjumiseksi eläintuotannossa. Hankkeessa selvitetään myös faagiterapian käyttöä eläinten MRSA- tartuntojen torjunnassa.

Hankkeen johtajana toimii yliopistonlehtori Annamari Heikinheimo. Tutkimus tehdään Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä suomalaisen lääke- ja elintarviketeollisuuden sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Hanke auttaa ymmärtämään mikrobilääkeresistenssin syntyä, leviämistä ja torjuntaa elintarvikeketjussa.

Suomen Akatemian Kärkihankerahoitus on kaksivuotinen, jatkuen 30.9.2018 asti.

Akatemian kärkihankerahoituksella tuetaan erityisesti nuoren tutkijasukupolven tutkijoita, joiden tutkimushankkeet on jo todettu aiemmassa vertaisarvioinnissa tieteellisesti korkeatasoisiksi.
Lisätietoja: Tutkimustuloksia hyödynnetään kärkihankerahoituksen hankkeissa