Toksikologian oppiaineessa tehtävä tutkimus kohdistuu erityisesti yhteen merkittävään ympäristökontaminanttiryhmään, dioksiineihin. Tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta näiden aineiden molekulaarisesta vaikutusmekanismista sekä niiden vaikutuksia välittävän proteiinin toksikologisista ominaisuuksista ja fysiologisista tehtävistä. Samalla tulokset palvelevat dioksiinien ja vaikutustavaltaan samankaltaisten kemikaalien riskinarviointia.