Suomessa, kuten useimmissa maissa, elintarvike- ja vesivälitteisten tautien aiheuttamaa todellista tautitaakkaa ei tunneta. Elintarvikkeiden turvallisuuden ja ympäristön terveellisyyden parantamiseksi onkin tarpeen lisätä tietämystä elintarvike- ja vesivälitteisten taudinaiheuttajien ekologiasta ja epidemiologiasta sekä selvittää molekyylitason mekanismit, jotka säätelevät taudinaiheuttajan evoluutiota ja vuorovaikutusta isännän kanssa. Siksi tutkimuksemme keskittyy seuraaviin aiheisiin.