Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tutkimuksen huippuyksikkö 2008-2013

Vuosina 2008-2013 elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla toimi yhdessä eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston kanssa Suomen Akatemian nimittämä Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tutkimuksen huippuyksikkö.

Huippuyksikössä tutkittiin Elintarviketuotantoketjun – ruokaketjun – keskeisiä mikrobiologisia haasteita. Mikrobiologiset tekijät vaikuttavat oleellisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen ja käyttökelpoisuuteen koko ruokaketjussa, alkutuotannosta kuluttajan terveyteen, "pellolta vatsaan". Kokonaisvaltainen lähestymistapa on välttämätön, kun kehitetään kestäviä mikrobiologisen riskinhallinnan ratkaisumalleja ja elintarviketurvallisuutta.

Tutkimustyön tavoitteet olivat:

1) tutkia ja ymmärtää isännän, suolistomikrobiston ja probioottisten bakteerien välisiä molekyylitason vuorovaikutusmekanismeja, kehittää suolistoinfektioiden ennaltaehkäisyyn muun muassa bionanoteknologiaan pohjaavia limakalvorokotevektoreita sekä kehittää molekyylidiagnostiikkaa ja biomarkkereita suoliston terveydentilan tutkimiseen;

2) tutkia kylmäkestoisten maitohappobakteerien ja Enterobacteriaceae-heimon bakteerien taksonomiaa, monimuotoisuutta ja aineenvaihduntaa sekä kontaminaatioreittejä;

3) tutkia Campylobacter- ja Helicobacter-sukujen bakteerien evoluutiota, ekologiaa, epidemiologiaa ja taudinaiheuttamisominaisuuksia;

4) tutkia vaarallisten Clostridium-, Listeria- ja Yersinia-elintarvikepatogeenien molekyyliepidemiologiaa ja funktionaalista genomiikkaa sekä kehittää diagnostiikkaa näiden mikrobien sopeutumisvasteiden ymmärtämiseksi elintarvikkeissa ja niiden teollisissa tuotantoympäristöissä.

Tutkimus tuotti tietoa, joka muun muassa auttaa suolistoinfektioiden ehkäisyssä ja suoliston terveydentilan tutkimuksessa. Lisäksi saatiin tietoa, joka auttaa kehittämään prosessihygieniaa, suojelemaan kuluttajia elintarvikkeita pilaavilta bakteereilta ja vähentämään ennenaikaisesta tuotteiden pilaantumisesta johtuvia elintarviketeollisuuden tappioita.

Nykyaikaiset elintarviketuotannon prosessit ja kylmäketjut ovat muuttaneet elintarvikkeiden mikrobiekologisia olosuhteita. Ne ovat aiheuttaneet uusia mikrobiologisia turvallisuushaasteita, joiden hallitsemiseksi tarvitaan uutta tutkimusta. Elintarvikevälitteisistä taudinaiheuttajista yksikössä tutkittiin erityisesti kylmäkestoisia ja itiöllisiä bakteereja sekä bakteereja, joilla on matala infektioannos. Elintarvikkeiden tuotekehitys aiheuttaa myös uudentyyppisiä pilaantumisongelmia, mihin liittyen tutkittiin kylmäkestoisia maitohappobakteereita ja tiettyjä enterobakteeriryhmiä.

Elintarviketurvallisuus toteutuu viime kädessä ihmisten hyvinvointina ja suolistoterveytenä. Merkittävä osa yksikön tutkimuksesta kohdistuikin ihmisten suolistomikrobistoon, elintarvikevälitteisiin sairauksiin, bakteerien ominaisuuksiin sekä isännän ja mikrobien vuorovaikutusmekanismeihin. Lisäksi kehitettiin uudentyyppisiä rokotteita tiettyihin tuotantoeläinten suolistoinfektioihin sekä tutkittiin antibioottiresistenssin syntyä ja leviämistä

Tutkimus on laaja-alaisuudessaan ja monitieteisyydessään ainutlaatuinen Euroopassa. Tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen vahvuutena on eläinlääkäreiden, mikrobiologien, biokemistien, molekyylibiologien ja bioinformaatikkojen yhteistyö, jonka ansiosta voitiin käyttää monia erilaisia lähestymistapoja. Yhteistyötä tehtiin myös suomalaisen elintarvike- ja lääketeollisuuden kanssa, tavoitteena yritysten kilpailukyvyn lisääminen.

Yksikköä johti eläinlääketieteellisen mikrobiologian professori Airi Palva Helsingin yliopistosta.
Yksikkö koostui neljästä tutkimusryhmästä, jotka toimivat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusryhmistä mukana olivat professori Johanna Björkrothin, Marja-Liisa Hännisen ja Hannu Korkealan tutkimusryhmät.

Lisätietoa huippututkimuysyksikön kotisivulta  (sivut vain englanniksi)