Sari Tojkanderin tutkimusryhmä

Soluvälitteiset voimat rintasyövän invaasiossa

Sari Tojkanderin vetämä ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimusryhmä keskittyy selvittämään rintasyövän invasiivisuuteen vaikuttavia mekanismeja sekä strooman osuutta rintasyövän leviämisessä. Normaalissa kudoksessa solujen kontraktoivat aktomyosiini-rakenteet ylläpitävät epiteelin solu-solu kontakteja soluvälitteisten voimien avulla, mutta väärin säädeltynä niiden tuottamat soluvälitteiset voimat voivat johtaa solujen irtautumiseen epiteelistä sekä epänormaaleihin tarttumis- ja liikeominaisuuksiin.  Tutkimuksessa käytetään hyväksi uusia kuvantamistekniikoita ja materiaalia sekä ihmisen että koiran normaaleista ja muuntuneista maitorauhasista.

Broilereilla esiintyvää lihasrappeumaa tutkitaan yhteistyössä Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa, jossa tutkimusta johtaa professori Eero Puolanne. Patologian osalta projekti keskittyy lihasrappeuman tautimekanismin tutkimiseen.

Suomen Akatemia Rahoituspäätös   Nimi Tojkander, Sari Organisaatio HY
Tutkimusaihe Soluvälitteiset voimat rintasyövän invaasiossa
Päätös 285760 Päätöspvm 11.05.2015 Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2020 Rahoitus (€) 434 485

Syöpäkasvaimien kehittyessä sekä kasvaimen ympäristö että syöpäsolut käyvät läpi huomattavia biofysikaalisia muutoksia: kasvainta ympäröivä kudos tiivistyy, useat solutyypit muuntuvat ja alkavat signaloida epänormaalisti. Myös itse syöpäsolujen mekaaniset ominaisuudet muuttuvat: Ne ovat usein pehmeämpiä, voivat vaihtaa muotoaan solun aktomyosiini-tukirangan avulla sekä välittää epänormaaleja vetovoimia ympäristöönsä. Nämä syöpäsolujen omaksuvat piirteet ovat yhteydessä kasvainympäristössä tapahtuviin biofysikaalisiin muutoksiin sekä mahdollistavat syöpäsolujen invaasion ympäröivään kudokseen. Mekanismit, joilla kasvainympäristö säätelee syöpäsolujen fysikaalisia ominaisuuksia tunnetaan erittäin huonosti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää kuinka rintasyövissä kasvaimen ympäristö vaikuttaa syöpäsolujen aktomyosiini-rakenteisiin ja sitä kautta soluvälitteisiin voimiin, jotka ovat yhteydessä solujen kykyyn irrottautua primäärikasvaimesta ja invasoida ympäröivään kudokseen.

Erityisosaamista ja tutkimuskokemusta oppiaineen henkilökunnalla on seuraavilla aloilla:

Amdoparvovirusten diagnostiikka ja epidemiologia

Kolesteroliaineenvaihdunta ja syöttösolujen merkitys kolesterolin käänteisessä kuljetuksessa

Dioksiinien toksisuusmekanismit ja lähetti-RNA:n ilmentymisen mittaus kvantitatiivisen tosiaika-PCR -menetelmän avulla

Eläinlääketieteellinen neuropatologia

Koe-eläinpatologiaa