Epidemiologia

Epidemiologiset tutkimukset keskittyvät erilaisista populaatioista kerättyjen aineistojen analyyttiseen selvittämiseen tarkoituksena kuvata populaatioissa esiintyviä ilmiöitä, etsiä riski- tai suojaavia tekijöitä, tehdä ennusteita tai löytää vastustuskeinoja. Tämän takia epidemiologista tutkimusta tehdään yhteistyössä monen eri tieteenalan tutkijoiden kanssa liittyen erilaisiin aiheisiin.

Vastuullisen tutkijan, epidemiologi Anna-Maija Virtalan tutkimus on keskittynyt riskitekijäanalyyseihin, rekisteritutkimuksiiin ja diagnostisten testien arvioimiseen. Hän on työskennellyt tai työskentele seuraavien aiheiden parissa:

 • Sikojen Mycoplasma hyopneumoniae -bakteerin epidemiologia, ehkäiseminen ja vastustus
 • Pohjoismaisten lypsykarjan tautirekisterien arvioiminen
 • Epidemiologisten menetelmien käyttäminen lihanautojen hyvinvoinnin, terveyden ja tuottavuuden parantamiseen
 • Minkkien Aleutian taudin molekyyliepidemiologiaa ja aiheuttajaviruksen diagnostiikan kehittäminen
 • VHS-viruksen aiheuttamien taudinpurkausten epidemiologiaa kalakasvattamoissa
 • Puumalavirusinfektioiden riskitekijät suomalaisilla ihmisillä
 • Turkiseläinten epideemisen kuolioivan ja märkäisen ihotulehduksen epidemiologia
 • Hevosten varsomisten vähenemisen syiden tutkiminen rekisteriaineistosta
 • Kissojen tautirekisteritutkimus
 • Emakon pitkäikäisyyteen vaikuttuvien tekijöiden tutkiminen
 • Zoonoottisten taudinaiheuttajien infektiot riskiryhmissä Vietnamissa. 

Lisäksi yhteistyötä on ollut yksittäisten tutkimusaiheiden kanssa liittyen mm. koiran mahalaukun kiertymään, rabiesrokotteiden tehoon, villieläinten trikinelloosiin, kanien sisäloisiin, hevosen mahahaavaan, lohikalojen taudinkestävyyteen loisten aiheuttamissa epidemioissa, Borrelia burgdorferi –bakteerin esiintymiseen Irakin koirilla, rapuruttoon, denguediagnostiikkaan ihmisillä, opiskelijoiden oppimistyyleihin, pelilliseen oppimiseen ja yliopiston arvioimiseen.