Virtuaaliset elinmallit eläinlääketieteen opetuksessa (VIELO) -hanke tuottaa interaktiivisia kolmiulotteisia malleja anatomisesti ja pedagogisesti haastavista kohteista, sekä niihin liittyvää oheismateriaalia. Tarkoituksena on helpottaa anatomisten rakenteiden hahmottamista, monipuolistaa ja tehostaa opetusta sekä vähentää eläinmateriaalin käyttöä.

Monet malleista soveltuvat myös eläinlääketiedettä sivuavien alojen (kuten biologia, eläintiede ja eläinfysiologia) opetukseen ja perusopetukseen (yläasteen ja lukion biologia).

Voit tutustua VIELOon tarkemmin näillä sivuilla.