Opetus keskittyy suurimmalta osin eläinlääkärin opintojen alkuvaiheeseen, ja niillä luodaan perusta kliinisille opinnoille.

Opetuksessa käytetään interaktiivisia kolmiulotteisia malleja anatomisesti ja pedagogisesti haastavista kohteista. Malleja tuotetaan Virtuaaliset elinmallit eläinlääketieteen opetuksessa (VIELO) opetusteknologia hankkeessa. Tarkoituksena on helpottaa anatomisten rakenteiden hahmottamista, monipuolistaa ja tehostaa opetusta sekä vähentää eläinmateriaalin käyttöä. Makroanatomian ja vertailevan anatomian opetuksessa käytetään plastinaatiomalleja pehmytkudosrakenteiden havainnollistamiseen. Eläinlääketieteellisen histologian opetusleikkeet ovat avoimesti katseltavissa WebMicroscopy-palvelussa.

Kaikki eläinlääketieteellisen kurssit löytyvät kurssien hakusivulta. Tietoja voi selata kirjautumatta. Opiskelijat pääsevät omille kurssisivuilleen Opintoni-sivun kautta.