Opetustaidon arviointi

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvioi valmisteluryhmien päätöksestä avoinna olevan tehtävän hakijoiden opetustaidon sekä dosentuurihakijoiden opetustaidon.

Opetustaidon arviointi on kaikille hakijoille yhdenmukainen. Arvioinnissa käytetään erityistä arviointimatriisia.

Opetustaidon kokonaisarvio perustuu seuraaviin osa-arvioihin:

  1. yliopistopedagoginen koulutus ja pedagoginen ajattelu
  2. opetustyössä hankittu käytännön kokemus ja oman opetuksen kehittäminen
  3. taito käyttää ja tuottaa oppimateriaalia
  4. muut opetukselliset ansiot, sekä
  5. opetusnäyte.

Kohdat 1–4 arvioidaan hakijan yliopistoportfolion ja sen mahdollisten liitteiden perusteella. Tämä kannattaa huomioida jo hakuvaiheessa hakemusasiakirjojen valmistelussa.

Kohdan 5 opetusnäytteeseen valmisteluryhmä antaa usein hakijalle aiheen eli hakija ei valitse itse aihettaan.

Dosentuurihakija voi valita itse opetusnäytteen aiheen, mutta sen tulee liittyä haettavana olevan dosentuurin alaan. Luento ei saa myöskään muodostua pääasiassa omien tutkimusten ja niiden tulosten esittelystä. Aihe on ilmoitettava opetustaitotoimikunnan sihteerille viimeistään 7 arkipäivää ennen opetusnäytteen ajankohtaa.

Opetusnäytteen antotilaisuudet ovat julkisia. Samaa tehtävää hakeneet eivät kuitenkaan voi seurata toistensa opetusnäytteitä. Opetusnäytteet annetaan ennen opetustaitotoimikunnan kokouksia, joita on heinäkuuta lukuun ottamatta läpi vuoden noin kerran kuukaudessa.