Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä pääsääntö koskee niin EU- tai ETA-valtion kansalaisten kuin EU:n tai ETA:n ulkopuolisen valtion kansalaisten suorittamia tutkintoja.

Evira tekee aina ensin ehdollisen laillistamispäätöksen, jossa määrätään hakijalta vaadittavat lisäopinnot ja käytännön harjoittelut. Vasta näiden lisäopintojen suorittamisen jälkeen, hakija voidaan laillistaa ja hän saa täyden ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa. Päätöksen saamiseksi tulee tehdä hakemus Eviralle. Hakuohjeet löytyvät Eviran www-sivuilta.

Eviran päätöksen saatuaan eläinlääkäri voi osallistua eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämiin maksullisiin kuulusteluihin. Kuulusteluihin kuuluu kliinisten aineiden sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian ja lainsäädännön teoriakuulusteluja, ympäristöterveydenhuollon valvonnan- ja lainsäädännön seminaarityö sekä kaksi käytännön koetta.

Kuulustelujen lisäksi edellytyksenä kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön julistamiselle laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa on, että hän on osoittanut suorittaneensa hyväksytysti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran määräämän, kahdesta kuuteen kuukautta kestävän kliinisen harjoittelun sekä elintarvikehygienian käytännön harjoittelun.