Tervetuloa opiskelemaan eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan!

Yhteensä kuusivuotinen eläinlääketieteen koulutusohjelma tarjoaa sekä monipuolisen eläinlääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen (eläinlääketieteen kandiohjelma) että eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon (eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma).

Opintojen aikana opiskelija hankkii valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille.

Tietoa koulutuksesta ja valintaperusteista

Tietoa koulutuksen tavoitteista, sisällöstä ja opintojen rakenteesta sekä hakukohteiden valintaperusteista löytyy Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivustolta Eläin­lää­ke­tie­teen kan­dioh­jel­ma, eläin­lää­ke­tie­teen kan­di­daat­ti ja li­sen­si­aat­ti (3 v + 3 v)

Hakeminen

Varsinainen hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa 

Hakuneuvonta

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä auttaa Helsingin yliopiston hakijapalvelut.