Ympäristöterveydenhuollon erikoistumiskoulutuksen (240 op) tärkeitä opiskeluaiheita, joita erikoistujan on sisällytettävä opintoihinsa, ovat elintarvikehygienian lisäksi tuotantoon liittyvät laatujärjestelmät ja niiden hallinta, riskinarviointi, omavalvonta, HACCP-järjestelmä ja tuotantoympäristöön sekä varsinaisiin valmistusprosesseihin liittyvä osaaminen. Koulutuksen pysyväismääräykset löytyvät tältä sivulta.