Pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutuksen klinikkaoikeudet

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen kuuluu ohjattu käytännön työpaikkakoulutus. Eläinlääketieteellinen tiedekunta myöntää koulutusoikeuden niille tiedekunnan ulkopuolisille klinikoille, jotka täyttävät koulutuspaikkavaatimusten kriteerit.

Tällä sivulla on tietoa pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutuksen klinikkaoikeuksien hakemisesta ja koulutuspaikkavaatimukset:

 

Perusosan koulutuspaikkavaatimukset ja Klinikkaoikeuksien hakeminen

Koulutuspaikan tulee täyttää tällä sivulla olevat hyväksymiskriteerit.
Hakemuksessa käytetään tätä hakulomaketta.
Tiedekunnan pieneläinerikoistumisen ohjausryhmä myöntää koulutusoikeuden hakemuksen perusteella.

Koulutusoikeuksien ylläpitäminen

Koulutuksen laatua seurataan erikoistujien laatiman koulutuksensa vuosiarvioinnin kautta. Hyväksytyn koulutusklinikan tulee ilmoittaa tiedekuntaan koulutussuunnttelijalle (Opetus- ja opiskelijapalvelut, PL 66, 00014 Helsingin yliopisto) välittömästi klinikalla tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat erikoistumiskoulutukseen. Koulutusklinikoille lähetetään 3 vuoden välein kysely, jossa oleelliset muutokset henkilökunnassa ja varustetasossa tulee ilmoittaa. Ohjausryhmä voi peruttaa koulutusoikeudet, mikäli koulutusvaatimukset eivät täyty.

Koulutuspaikkavaatimukset

Lähiohjaus

Koulutusklinikalla tulee olla työsuhteessa eläinlääkäri, joka toimii erikoistujan lähiohjaajana. Lähiohjaajan pätevyysvaatimukset määritellään koulutusohjelman pysyväismääräyksissä. Lähiohjaaja ohjaa erikoistujaa käytännön työssä. Erikoistujan ja lähiohjaajan yhteinen työaika koulutuspaikassa tulee olla vähintään 60 %.

Henkilökunta ja varustetaso

Klinikan tulee olla avoinna joka arkipäivä, viikkoloppu- tai yöpäivystyksen järjestäminen ei ole välttämätöntä. Klinikalla tulee olla asianmukainen hoitohenkilökunta ja varustetaso. Klinikan kokonaispotilasmäärää ei ole rajoittava tekijä, mutta erikoistujan tulee saada lukumääräisesti riittävä ja laadullisesti koulutusta tukeva potilasmäärä.

Erikoistujan koulutusmahdollisuudet

Klinikan ulkopuolinen koulutus: erikoistujalla tulee olla mahdollisuus osallistua täydennyskoulutustilaisuuksiin vähintään 10 koulutuspäivää (à 5 tuntia) vuodessa.

Klinikan sisäinen koulutus: Suosituksena, että klinikalla järjestetään säännöllisesti klinikan sisäistä koulutusta; klinikan yhteiset potilasdiskussiot, erikoistujan esittelemät potilastapaukset, lehtikatsaukset, kurssiyhteenvedot. Klinikalla tulee olla internetyhteys käytettävissä tiedonhakuun ja koulutukseen.

Varustetaso ja toimenpiteet

Ohjatun perusosan koulutusklinikalla tulee olla seuraava minimivarustus:

Diagnostinen kuvantaminen

 • röntgen  
 • vatsaontelon ultraäänitukimus

Anestesia

 • inhalaatioanestesia
 • anestesian valvonta:
 • anestesiahoitaja
 • anestesiaseurantakaavakkeen käyttö
 • pulssioksimetri
 • kapnometri
 • verenpaineen seuranta anestesian aikana
 • sydänfilmiseuranta anestesian aikana

Nestehoito

 • iv nesteytys
 • suosituksena infuusiopumppu

Sydänfilmi

 • suosituksena tallentava EKG-laite

Verenpaineenmittaus mahdollisuus

Klinikan laboratorio (in-house)

 • pieni verenkuva
 • tavalliset seerumimääritykset
 • NA/K analysaattori
 • virtsantutkimus; ominaispaino, pikastix, sedimentti, viljely+resistenssi
 • mikroskooppi
 • trombotest
 • pikatestit: parvotesti
  suosituksena:
  muut ELISA pikatestit
  perussytologia
  ulosteen parasiitit
  hyytymistekijät

Suosituksena edellisten lisäksi

 • varautuminen verensiirtomahdollisuuteen (ei veripankkia)
 • veriryhmämääritys

 

SYVeNTÄVÄN OSAN  KOULUTUSPAIKKAKRITEERIT ja hakeminen
 

Tiedekunnan ulkopuolinen pieneläinklinikka

Koulutusoikeuksien hakeminen

Klinikalla tulee olla hyväksytyn perusosan koulutuspaikkaoikeudet ja lisäksi klinikan tulee täyttää oheiset syventävän osan vaatimuskriteerit.

Vapaamuotoinen hakemus tehdään esitettyjen kriteerien mukaisesti ja lähetetään tiedekuntaan koulutussuunnittelijalle, Opetus- ja opiskelijapalvelut, PL 66, 00014 Helsingin yliopisto. Tiedekunnan pieneläinerikoistumisen ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja hyväksyy koulutusklinikat.

Koulutusoikeuksien ylläpitäminen

Ohjausryhmä seuraa syventävän osan koulutuksen laatua erikoistujan laatiman oppimispäiväkirjan kautta. Mikäli koulutus ei käytännössä vastaa syventävän osan vaatimuksia, koulutusoikeudet voidaan peruttaa ohjausryhmän toimesta.

Hyväksytyn koulutusklinikan tulee ilmoittaa tiedekunnan kansliaan (jatkokoulutussuunnittelijalle) välittömästi klinikalla tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat erikoistumiskoulutukseen. Koulutusklinikoille lähetetään lisäksi 3 vuoden välein kysely, jossa oleelliset muutokset henkilökunnassa ja varustetasossa tulee ilmoittaa.

Koulutuspaikkakriteerit

Klinikan tulee osoittaa olevansa alueensa ja/tai erikoisalansa tunnustettu klinikka, jonka potilasmateriaalista oleellinen osa on lähetepotilaita. Hakemuksessa tulee osoittaa lähetepotilaiden määrä sekä klinikan ja henkilökunnan erikoisosaamisen osa-alueet.

Erikoistujan koulutus syventävän jakson aikana

 • erikoistujan syventävän jakson opintosuunnitelma tulee olla hyväksytty pieneläinsairauksien erikoistumisen ohjausryhmässä ennen syventävän jakson alkua
 • klinikalla tulee olla mahdollisuus järjestää erikoistujan syventävälle jaksolle lähiohjaus siten, että yhteinen työaika lähiohjaajan kanssa on 100%. Lähiohjaajan pätevyysvaatimukset täyttäviä ohjaajia voi erikoistujalla olla koulutuspaikassa useampi kuin yksi.
 • erikoistujalla ja lähiohjaajalla tulee olla päivittäinen potilasdiskussio
 • erikoistujalle tulee olla mahdollisuus oman potilastyön lisäksi, normaalin työajan puitteissa, seurata/oppia uusia toimenpiteitä ohjauksessa
 • pakolliset koulutustilaisuudet klinikalla:
  erikoistujan esittelemä viikoittainen potilastapaus
  yhteinen lehtikatsaus vähintään 2 kertaa kuukaudessa

Klinikan varustetasovaatimukset ohjatun perusosan vaatimuksiin lisättynä:

 • ventilaattori
 • infuusiopumppu
 • verensiirtomahdollisuus, veriryhmämääritys
 • edistyneempi laboratorio (pikatestimahdollisuudet)

Hyväksytyt pieneläinerikoistumiskoulutuksen klinikat