Hevossairauksien erikoistumisen klinikkaoikeudet

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen kuuluu ohjattu käytännön työpaikkakoulutus. Eläinlääketieteellinen tiedekunta myöntää koulutusoikeuden niille tiedekunnan ulkopuolisille klinikoille, jotka täyttävät koulutuspaikkavaatimusten kriteerit.

Oikeutta toimia hevossairauksien erikoistumisalojen koulutusklinikkana anotaan erikoistumistoimikunnalta. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on syytä kuvata klinikan toimintaa, mm. potilasmäärät, klinikan varuste- ja palveluvalikoima, klinikan henkilöstö ja koulutuksesta vastaavan eläinlääkärin tiedot.

Yleisosan ja/tai ohjatun osan koulutuspaikkahakemus lähetetään tiedekuntaan erikoistumiskoulutuksesta vastaavalle suunnittelijalle osoitteella : ELTDK, PL 66, 00014 Helsingin yliopisto.

Yleisklinikoilta vaaditaan, että erikoistujan lisäksi klinikalla työskentelee päätoimisesti yksi eläinlääkäri kyseisellä erikoistumisalalla (ei välttämättä erikoiseläinlääkäri).

Ohjatun erikoistumiskoulutuksen klinikoilta vaaditaan, että klinikalla työskentelee päätoimisesti erikoistujan lisäksi hevossairauksien erikoiseläinlääkäri tai eläinlääketieteen tohtori.

Hevoserikoistumiskoulutukseen hyväksyttyjen klinikoiden vaatimukset

 

Perusosan klinikka

 • pätevä lähiohjaaja
 • riittävä potilasmateriaali, vähintään 800 potilasta vuodessa
 • röntgen/kuvankatselumahdollisuus
 • ultraäänilaite
 • tähystyslaitteet; ainakin ylähengitystiet
 • selvitys laboratoriotoiminnasta

Syventävän osan klinikka

Edellisten vaatimusten lisäksi:

 • riittävä ja monipuolinen potilasmateriaali, vähintään 2000 potilasta vuodessa
 • inhalaatioanestesia ja tarkoituksenmukainen valvontalaitteisto
 • monipuolinen leikkaustoiminta asianmukaisissa tiloissa
 • röntgen, mahdollisuus myös vaativampiin kuvauksiin
 • ultraäänilaite, jonka avulla mahdollisuus sekä sisätauti- että kirurgisiin diagnooseihin
 • sydäntutkimuksia, ainakin ekg

Koulutusoikeudet saaneet klinkat