Erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutuspäivä järjestetään seuraavan kerran keväällä 2020 Helsingissä Viikin kampuksella. Päivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin tällä paikalla.

Opiskelijan pitää ilmoittautua vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi koko erikoistumiskoulutuksen ajan. Ilmoittautumisaika alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 31. elokuuta. Viimeisen ilmoittautumispäivän ollessa lauantai tai sunnuntai, ilmoittautumisaika päättyy tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. Vain kirjoilla oleva opiskelija voi suorittaa opintoja yliopistossa. Ilmoittautua voi WebOodissa osoitteessa www.helsinki.fi/weboodi.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi ilmoittaudut läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja esität kuitin maksusta jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä tai eläinlääketieteellisen tiedekunnan kansliassa. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa.
Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille: NORDEA FI23 1660 3000 0777 20. Viitenumero on 0253 62312.

Jos kirjoittaudut uudelleen vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta ja maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

Tiedekunnassa on verkkopohjainen oppimisalusta. Alustalla on opiskelua tukevaa materiaalia. Aineistoon pääsee käsiksi vain opiskelija, jolla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus ja helsinki.fi -sähköpostiosoite.

Mikäli sinulla ei vielä ole Helsingin yliopiston käyttövaltuutta ja olet läsnäoleva opiskelija, voit itse aktivoida käyttövaltuutesi opiskelijoiden ohjeiden mukaan Helpdeskin sivulla.

Unohtuneen/vanhentuneen salasanan vaihtaminen jo olemassa olevalle käyttäjätunnuksellesi onnistuu täällä Helpdeskin sivulla.

Pieneläin- ja hevoserikoistujat voivat verkko-oppimisalustan käyttöoikeuksia varten ottaa yhteyttä Kristian Lindqvistiin (kristian.lindqvist(a)helsinki.fi), tarttuvien eläintautien erikoistujat Anna-Maija Virtalaan (anna-maija.virtala(a)helsinki.fi), ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistujat Johanna Seppälään (johanna.seppala(a)helsinki.fi sekä tuotantoeläinerikoistujat Maarit Mäkeen (maarit.maki(a)helsinki.fi). Tukea verkko-oppimisalustan käyttöön antaa verkko-opetuksen tukihenkilö Kristian Lindqvist (kristian.lindqvist(a)helsinki.fi), E-learning support.

Jotta yksittäiset opintosuoritukset voidaan kirjata opintorekisteriin, tulee opiskelijan toimittaa ohjaajan hyväksymät opintosuoritukset osaston opintotoimistoon koontilomakkeella.
Koulutusohjelmakohtaiset koontilomakkeet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Erikoistumiskuulustelu järjestetään kerran vuodessa marraskuussa. Kuulusteluun voi ilmoittautua, kun opintosuorituksia on koossa vähintään 160 opintopistettä. Kuulustelu arvostellaan nimettömänä ja tulos ilmoitetaan kirjallisesti opiskelijalle.

 

Erikoistumiskuulustelut vuonna 2019 Viikin kampuksella
 

torstaina 14.11.2019 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

• hevossairaudet

• tarttuvat eläintaudit

• elintarviketuotannon hygienia

• ympäristöterveydenhuolto

Paikkana atk-luokka 170, Infokeskus Korona, Viikinkaari 11, 00790 Helsinki.

 

perjantaina 15.11.2019 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

• pieneläinsairaudet

• tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Paikkana atk-luokka 138, Infokeskus Korona, Viikinkaari 11, 00790 Helsinki.

 

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen erikoistumiskuulusteluun 2019 alkoi 26.8.2019 ja päättyi 13.10.2019. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Koulutusalakohtaiset kuulusteluvaatimukset julkaistaan viimeistään viisi kuukautta ennen erikoistumiskuulustelua. Kuulustelussa hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 60 % kokonaispistemäärästä. 

Kuulusteluvaatimukset vuonna 2019 koulutusaloittain:

 

 

 

 

 

 

 

Kun erikoistuja on suorittanut kaikki erikoistumistutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ja hänen erikoistumisportfolionsa on hyväksytty, pääohjaaja lähettää tästä ilmoituksen opintoasioihin tutkintotodistuksen kirjoittamista varten. Tutkintotodistuksen myöntää tiedekunnan dekaani.

Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tiedekunnalle. Tällöin tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan uuden opiskelijahakumenettelyn kautta.

Opiskelijarekisteristä poimitaan vuosittain erikoistujat, joiden erikoistumisoikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta ja joiden tutkinto on kesken. Poimintaan joutuneille asetetaan opiskelijarekisteriin läsnäoloilmoittautumisen esto tulevalle lukuvuodelle. Rekisteriseurantaan joutuneelle jatko-opiskelijalle lähetetään opiskelijapalveluista kirje, jossa annetaan toimintaohjeet ohjaukseen hakeutumisesta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa läsnäoloilmoittautumisen eston saanut erikoistuja päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa yhteistyössä pääohjaajansa kanssa.