Erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutuspäivä pidetään perjantaina 24.5.2019 Helsingissä Viikin kampuksella. 

Ohjelma: 

Aamupäivä - yhteinen osuus kaikille erikoistumisaloille

Paikka Biokeskus 1, sali 1401

9.00-9.15 Kahvi-, tee- ja sämpylätarjoilu

9.15-10.15 Asiantuntijuuteen kehittyminen, yliopistonlehtori Ilona Södervik, Yliopistopedagogiikan keskus, HY

10:30-12:00 Portfoliotyöskentely erikoistumisen tukena, yliopistonlehtori Henna Asikainen, Yliopistopedagogiikan keskus, HY

12.00-13.00 Omakustanteinen lounas

 

Iltapäivä - erikoistumisalojen oma ohjelma

Pieneläinerikoistuminen

Paikka neuvotteluhuone Alitalo (Clinicum)

 Ohjelma varmistuu myöhemmin

Ympäristöterveydenhuolto ja elintarviketuotannon hygienia

Paikka EE-talon seminaarihuone B325 (3.krs.)

Ohjelma varmistuu myöhemmin

Tarttuvat eläintaudit

Klo 13-15 erikoistujien kokous EE-talossa seminaarihuoneessa 10 (Oranssi) sisäänkäynti Waltersalin viereisestä ovesta:
Ajankohtaista opintoaiheista ja lisäksi erikoistujien omia esityksiä 
Tarttuvien eläintautien erikoistujien on mahdollista osallistua kokoukseen myös etänä: https://connect.funet.fi/vetmedepi

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

 Iltapäivän ohjelma lähetetään erikseen

 

Ilmoittautuminenhttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97419/lomake.html

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 20.5. klo 18.00.

Opiskelijan pitää ilmoittautua vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi koko erikoistumiskoulutuksen ajan. Ilmoittautumisaika alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 31. elokuuta. Viimeisen ilmoittautumispäivän ollessa lauantai tai sunnuntai, ilmoittautumisaika päättyy tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. Vain kirjoilla oleva opiskelija voi suorittaa opintoja yliopistossa. Ilmoittautua voi WebOodissa osoitteessa www.helsinki.fi/weboodi.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi ilmoittaudut läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja esität kuitin maksusta jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä tai eläinlääketieteellisen tiedekunnan kansliassa. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa.
Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille: NORDEA FI23 1660 3000 0777 20. Viitenumero on 0253 62312.

Jos kirjoittaudut uudelleen vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta ja maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

Tiedekunnassa on verkkopohjainen oppimisalusta. Alustalla on opiskelua tukevaa materiaalia. Aineistoon pääsee käsiksi vain opiskelija, jolla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus ja helsinki.fi -sähköpostiosoite.

Mikäli sinulla ei vielä ole Helsingin yliopiston käyttövaltuutta ja olet läsnäoleva opiskelija, voit itse aktivoida käyttövaltuutesi opiskelijoiden ohjeiden mukaan Helpdeskin sivulla.

Unohtuneen/vanhentuneen salasanan vaihtaminen jo olemassa olevalle käyttäjätunnuksellesi onnistuu täällä Helpdeskin sivulla.

Pieneläin- ja hevoserikoistujat voivat verkko-oppimisalustan käyttöoikeuksia varten ottaa yhteyttä Kristian Lindqvistiin (kristian.lindqvist(a)helsinki.fi), tarttuvien eläintautien erikoistujat Anna-Maija Virtalaan (anna-maija.virtala(a)helsinki.fi), ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistujat Johanna Seppälään (johanna.seppala(a)helsinki.fi sekä tuotantoeläinerikoistujat Maarit Mäkeen (maarit.maki(a)helsinki.fi). Tukea verkko-oppimisalustan käyttöön antaa verkko-opetuksen tukihenkilö Kristian Lindqvist (kristian.lindqvist(a)helsinki.fi), E-learning support.

Jotta yksittäiset opintosuoritukset voidaan kirjata opintorekisteriin, tulee opiskelijan toimittaa ohjaajan hyväksymät opintosuoritukset osaston opintotoimistoon koontilomakkeella.
Koulutusohjelmakohtaiset koontilomakkeet:

 

 

 

 

 

 

 

Erikoistumiskuulustelu järjestetään kerran vuodessa marraskuussa. Kuulusteluun voi ilmoittautua, kun opintosuorituksia on koossa vähintään 160 opintopistettä. Kuulustelu arvostellaan nimettömänä ja tulos ilmoitetaan kirjallisesti opiskelijalle.

Kuulusteluun ilmoittautuminen

 

Ilmoittautuminen erikoistumiskuulusteluun 2018 on päättynyt 15.10.2018, eikä jälki-ilmoittautumisia hyväksytä.

Erikoistumiskuulustelut vuonna 2018 Viikin kampuksella
 

torstaina 15.11.2018 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

• hevossairaudet

• tarttuvat eläintaudit

• elintarviketuotannon hygienia

• ympäristöterveydenhuolto
 

perjantaina 16.11.2018 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

• pieneläinsairaudet

• tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Koulutusalakohtaiset kuulusteluvaatimukset hyväksyy vuosittain tiedekunnan erikoistumistoimikunta, viimeistään viisi kuukautta ennen erikoistumiskuulustelua. Kuulustelussa hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 60 % kokonaispistemäärästä. Erikoistumistoimikunta voi erikoistumisalan aloitteesta hyväksyä myös jonkun muun opintosuorituksen, jolla osaaminen näytetään.

Kuulusteluvaatimukset vuonna 2018 koulutusaloittain:

 

 

Kun erikoistuja on suorittanut kaikki erikoistumistutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ja hänen erikoistumisportfolionsa on hyväksytty, pääohjaaja lähettää tästä ilmoituksen opintoasioihin tutkintotodistuksen kirjoittamista varten. Tutkintotodistuksen myöntää tiedekunnan dekaani.

Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tiedekunnalle. Tällöin tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan uuden opiskelijahakumenettelyn kautta.

Opiskelijarekisteristä poimitaan vuosittain erikoistujat, joiden erikoistumisoikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta ja joiden tutkinto on kesken. Poimintaan joutuneille asetetaan opiskelijarekisteriin läsnäoloilmoittautumisen esto tulevalle lukuvuodelle. Rekisteriseurantaan joutuneelle jatko-opiskelijalle lähetetään opiskelijapalveluista kirje, jossa annetaan toimintaohjeet ohjaukseen hakeutumisesta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa läsnäoloilmoittautumisen eston saanut erikoistuja päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa yhteistyössä pääohjaajansa kanssa.