Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus

Elintarvikehygieenikkokuulustelun tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittaminen on vaatimuksena monissa ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvissä viroissa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu osana ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

Elintarvikehygieenikkokuulustelun koulutus alkaa joka toinen vuosi järjestettävällä ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssilla. Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021 Viikin kampuksella Helsingissä. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin tällä paikalla.

Koulutusta voivat hakeutua suorittamaan henkilöt, joilla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Kaupungineläinlääkärin tehtävissä toimineet ja tarkastuseläinlääkäritutkinnon suorittaneet ovat valinnassa etusijalla.

Elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Tutustu elintarvikehygieenikkokuulustelun suoritusohjeisiin ja kuulusteluvaatimuksiin:

Kuulustelupäivät ja -paikat lukuvuonna 2020-2021:

  • to 24.9.2020 klo 14:30-18:30, sali B1 (A110), Latokartanonkaari 7, 00790 Helsinki
  • ma 14.12.2020 klo 14:30-18:30, sali B1 (A110), Latokartanonkaari 7, 00790 Helsinki
  • ma 7.6.2021 klo 14:30-18:30, Viikin kampus Ilmoittaudu tästä!

Kaikkiin kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2020 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa vastuuopettajalta: Janne Lundén, janne.lunden (at) helsinki.fi.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen yksikkö antaa koulutusta säteilylain (859/2018) 41 §:ssä määritellyn säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta varten eläinröntgentoiminnan osaamisalalla.

Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssin vastuuhenkilönä on Anu Lappalainen (anu.k.lappalainen@helsinki.fi).

Seuraava kurssi järjestetään 14. - 15.1.2021.

Kurssi järjestetään etäopetuksena!

Kurssiin liittyy esitehtäviä, jotka lähetetään osallistujille viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia ja kuulustelu, joka suoritetaan kurssin päätteeksi.

 

Kuulustelun alin hyväksyttävä suoritus on 60 % kokonaispistemäärästä (Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssilla hyväksytty/hylätty).  Kuulustelun tulokset annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. Kuulustelun arvostelussa noudatetaan soveltuvilta osin Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevaa johtosääntöä.

Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukieli on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kuulustelutilaisuudessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Ilmoittautuminen     
Kurssille ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen kurssia. Ilmoittautuminen tehdään opintoneuvojalle mieluiten sähköpostilla eeva.koskela@helsinki.fi tai osoitteella:
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Opintotoimisto
PL 57
00014 Helsingin yliopisto

Kurssimaksu
Kurssimaksu 530 € + alv 24 % (sisältäen kuulustelun).

Todistus
Todistus kuulustelun hyväksytystä suorittamisesta toimitetaan kuulusteltavan antamaan osoitteeseen kurssin jälkeen, kun maksu kuulustelusta on suoritettu.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu muodostaa osan sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksesta.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun järjestää elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto.

Tutustu tarkastuseläinlääkärikuulustelun suoritusohjeisiin:

Kuulustelupäivät ja -paikat lukuvuonna 2020-2021:

  • to 24.9.2020 klo 14:30-16:30, sali B1 (A110), Latokartanonkaari 7, 00790 Helsinki
  • to 26.11.2020 klo 14:30-16:30, sali B1 (A110), Latokartanonkaari 7, 00790 Helsinki
  • to 18.2.2021 klo 14:30-16:30, Viikin kampus Ilmoittaudu tästä!
  • to 20.5.2021 klo 14:30-16:30, Viikin kampus Ilmoittaudu tästä!

Kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2020 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa koulutussuunnittelija Anu Kanervalta, anu.kanerva(at)helsinki.fi).

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomiohjelman on tarkoitettu pääasiassa eläinlääkäreille, jotka toimivat tai suunnittelevat toimivansa ympäristöterveydenhuollon johtotehtävissä. Diplomiohjelma koostuu ympäristöterveydenhuollon hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon johtamisen koulutuskokonaisuuksista.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi on yhtenäinen, kolmen viikon mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi. Diplomiohjelman lisäksi ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi muodostaa osan elintarvikehygieenikkokuulustelusta.

Ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus kestää noin vuoden. Koulutus koostuu yhteensä kymmenestä lähiopetuspäivästä, erilaisista jaksojen välisistä soveltamis- ja arviointitehtävistä sekä yhdestä laajemmasta kehittämistehtävästä. Johtamiskoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2007 ja se sai erittäin positiivisen vastaanoton.

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomi myönnetään, kun kopiot kurssitodistuksista toimitetaan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolle. Todistusten saatteeksi liitetään vapaamuotoinen anomus.

Lisätietoja antaa diplomiohjelman tieteellinen johtaja, yliopistonlehtori ELT Mari Nevas.