Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus

Elintarvikehygieenikkokuulustelun tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittaminen on vaatimuksena monissa ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvissä viroissa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu osana ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

Elintarvikehygieenikkokuulustelun koulutus alkaa joka toinen vuosi järjestettävällä ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssilla.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2019.

Koulutusta voivat hakeutua suorittamaan henkilöt, joilla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Kaupungineläinlääkärin tehtävissä toimineet ja tarkastuseläinlääkäritutkinnon suorittaneet ovat valinnassa etusijalla.

Elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua.

Lukuvuoden 2018–2019 kuulustelupäivät ja paikat:

  • ma 17.12.2018 klo 12:00-16:00, Raisio-Sali, B-rakennus, Latokartanonkaari 7.
    Ilmoittautuminen
  • pe 7.6.2019 klo 12:00-16:00, Raisio-Sali, B-rakennus, Latokartanonkaari 7.
    Ilmoittautuminen

Kuulusteluvaatimukset 9.3.2018 alkaen (pdf)

Koulutuksen järjestää elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto. Lisätietoja kuulustelusta saa vastuuopettajalta  Elina Säde (elina.sade@helsinki.fi).

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen yksiköllä on Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämä oikeus järjestää säteilylain (592/1991) 18 §:ssä tarkoitetun säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kuulusteluja sekä niihin valmistavaa säteilysuojelukoulutusta eläinröntgentoiminnan pätevyysalalla.

Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssin vastuuhenkilönä on Anu Lappalainen (anu.k.lappalainen@helsinki.fi).

Kuulustelu
Kuulusteluihin voi osallistua vain suoritettuaan ensin Säteilysuojelutoiminta eläinröntgenissä -kurssin. Kuulustelu järjestetään kurssin yhteydessä. Lisätietoja : Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssi 

Kuulustelun alin hyväksyttävä suoritus on 60 % kokonaispistemäärästä (Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssilla hyväksytty/hylätty).  Kuulustelun tulokset annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. Kuulustelun arvostelussa noudatetaan soveltuvilta osin Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevaa johtosääntöä.
Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukieli on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kuulustelutilaisuudessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Ilmoittautuminen     
Kurssille ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen kurssia eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston opintosihteerille mieluiten sähköpostilla eeva.koskela(at)helsinki.fi tai osoitteella:
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Opintotoimisto
PL 57
00014 Helsingin yliopisto

Kurssimaksu
Kurssimaksu 530 € + alv 24 % (sisältäen kuulustelun).

Todistus
Todistus kuulustelun hyväksytystä suorittamisesta toimitetaan kuulusteltavan antamaan osoitteeseen kurssin jälkeen, kun maksu kuulustelusta on suoritettu.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu muodostaa osan sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksesta.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun järjestää elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto.

Tutustu tarkastuseläinlääkärikuulustelun suoritusohjeisiin.

 

Lukuvuonna 2018-2019 kuulustelupäivät ja -paikat:

ma 24.9.2018 klo 12-14 sali 235 (sali 2), Infokeskus, Viikinkaari 11.
ma 26.11.2018 klo 12-14, Sali 2041, Biokeskus 2, Viikinkaari 5.

ma 11.2.2019 klo 12-14, Raisio-sali, B-rakennus, Latokartanonkaari 7.
Ilmoittautuminen

ma 20.5.2019 2019 klo 12-14, Raisio-sali, B-rakennus, Latokartanonkaari 7.
Ilmoittautuminen

Kuulusteluvaatimukset muuttuivat 1.1.2019 alkaen! Alla uudet, päivitetyt kuulusteluvaatimukset.

Lisätietoja kuulustelusta saa koulutussuunnittelija Katri Leinoselta, katri.e.leinonen(at)helsinki.fi).

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomiohjelman on tarkoitettu pääasiassa eläinlääkäreille, jotka toimivat tai suunnittelevat toimivansa ympäristöterveydenhuollon johtotehtävissä. Diplomiohjelma koostuu ympäristöterveydenhuollon hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon johtamisen koulutuskokonaisuuksista.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi on yhtenäinen, kolmen viikon mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavan kerran kurssi järjestetään syksyllä 2017. Diplomiohjelman lisäksi ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi muodostaa osan elintarvikehygieenikkokuulustelusta.

Ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus kestää noin vuoden. Koulutus koostuu yhteensä kymmenestä lähiopetuspäivästä, erilaisista jaksojen välisistä soveltamis- ja arviointitehtävistä sekä yhdestä laajemmasta kehittämistehtävästä. Johtamiskoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2007 ja se sai erittäin positiivisen vastaanoton.

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomi myönnetään, kun kopiot kurssitodistuksista toimitetaan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolle. Todistusten saatteeksi liitetään vapaamuotoinen anomus.

Lisätietoja antaa diplomiohjelman tieteellinen johtaja, yliopistonlehtori ELT Mari Nevas.