Syökö lemmikkisi joskus raakaa kalaa? Onko sillä matoja? Osallistu tutkimukseen!
Tutkimuksessa selvitämme suomalaisten kalaa syövien kissojen ja koirien maksamatotartuntojen esiintyvyyttä eläinten ulostenäytteistä.

Eläimen omistaja saa samalla tietoonsa lemmikkinsä ulostenäytteen mahdolliset muut suolistoloislöydökset maksutta. Näytteiden lähettämisen kuluista vastaa omistaja.

Metorchis bilis ja Pseudamphistomum truncatum ovat maksamatoja eli imumatoja, joiden pääisäntänä voi toimia raakaa kalaa syövä nisäkäs, kuten kissa tai koira. Suomessa 2017 tehdyssä kartoituksessa Suomenlahden rannikolla särkikalojen näytteistä 99%:ssa todettiin imumatojen toukkamuotoja. Näistä vähintään 46 % oli sellaisia, jotka voisivat tarttua esimerkiksi kissaan tai koiraan, joka syö raakaa kalaa. Koska myös sisävesien kaloista on paikoin maksamatohavaintoja, keräämme koirien ja kissojen ulostenäytteitä koko Suomen alueelta. Tutkimuksessa selvitämme, esiintyykö koirilla ja kissoilla tartuntoja, ja jos esiintyy, ryvästyvätkö ne tietyille alueille.

Rohkaisemme erityisesti raakaa kalaa syövien lemmikkien omistajia toimittamaan näytteen tutkimukseen. Tutkimukseen otetaan vain yli puolivuotiaita koiria ja kissoja, jotka eivät viimeisen kuukauden aikana ole saaneet mitään sisäloislääkkeitä. Samasta taloudesta voi lähettää enintään kaksi kissan näytettä ja kaksi koiran näytettä tutkittavaksi ja kaikista tulee silloin täyttää oma esitietolomake verkossa oheisen linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115390/lomakkeet.html

Esitietolomakkeessa on annettu tarkemmat ohjeet näytteenotosta ja siellä kuvataan myös tutkimuksessa kerättyjen tietojen käsittely. Vain näytteet, joista on täytetty verkossa esitietolomake, tutkitaan. Eläimen tutkimustulos lähetetään omistajalle sähköpostitse.

Ulostenäytteitä voi tämän keräysjakson 7.2.– 5.4.2022 aikana lähettää maanantaisin ja tiistaisin, jotta näytteet eivät jäisi viikonlopuksi postiin.

Näytteet lähetetään postin pakkausohjeita noudattaen osoitteeseen:

Eläinlääketieteellinen tiedekunta / Parasitologian laboratorio (Rapp/Näreaho)
PL 66
00014 Helsingin Yliopisto

Lisätietoa tutkimuksesta: pia.rapp@helsinki.fi

Parasiitteihin liittyvät yleiset kysymykset: anu.nareaho@helsinki.fi