yhteyspäällikkö
YPA, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet (VYS)
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO