yhteyspäällikkö
YPA, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet (VYS)
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO