Tohtorikoulutus bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon, johon sisältyy väitöskirja, sen julkinen puolustaminen sekä 40 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä tukevat opinnot.

Tohtorin tutkinnon keskeisin osa on oma tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa yleensä tutkimusryhmässä. Tutkintoon kuuluu lisäksi opintoja, joiden tulee tukea tutkimustyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opintojen ohjauksesta, rekisteriseurannasta ja opinto-oikeuden palautuksesta löydät lisätietoa Opiskelijan ohjeet-palvelusta.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa myös filosofian lisensiaatin tutkintoon sisällytetyn sairaalageneetikon koulutuksen.

Filosofian tohtorin tutkintoon sisältyy jatko-opiskelijan tutkimustyötä tukevia opintoja sekä väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen. Tohtorin tutkintoon sisällytettävä väitöskirjatyö sekä jatko-opinnot tulee pyrkiä suunnittelemaan siten, että koko tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäivätoimisesti työskennellen neljässä vuodessa.

1.8.2017 jälkeen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneet suoritettavat tohtoriohjelman vaatimusten mukaan. Opintojen laajuus on 40 op.

Ennen 1.8.2017 aloittaneet tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan. Opintojen laajuus on 60 op. Näillä ns. vanhoilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä suorittamaan tutkintoaan uusien, tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan.

Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on 1.8.2017 - 31.7.2020.

Tohtoriohjelmat ja tutkijakoulut järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta sekä WebOodista.

 

Jokainen tohtorikoulutettava tarvitsee vastuuprofessorin/-henkilön. Tiedekunnan on turvattava, että kaikilla tohtorikoulutettavilla on vastuuprofessori/-henkilö. Vastuuprofessori tai –henkilö on tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja tuntee Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen ja tohtorin tutkintoa koskevat ohjeet. Vastuuhenkilöksi voidaan nimetä pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Vastuuprofessorin/-henkilön tehtäviä:

  • allekirjoittaa hakuvaiheessa tutkinnonsuoritusoikeushakemuksen
  • esitarkastusvaiheessa ehdottaa esitarkastajia, vastaväittäjää, tiedekunnan edustajaa tarvittaessa, ja kustosta
  • tarkastaa väitöskirjasta tehdyn plagiaatintunnistusraportin (Urkund)
  • hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, ellei tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa ole nimetty tähän muuta vastuuhenkilöä (tohtoriohjelman suunnittelija)

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt ja -professorit (Dekaanin päätös 186/2018)

 

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään tohtoriopintoihin haettaessa yksi tai kaksi ohjaajaa. Erityisestä syystä ohjaajia voi poikkeustapauksessa olla myös kolme. Ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita ja vähintään toisella ohjaajista tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Väitöskirjatyön ohjaajiksi sopivia tutkijoita voi etsiä tiedekunnan tutkimusryhmien verkkosivuilta: