Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen

Jos sinulla on ollut taukoa opinnoissasi ja olet nyt jatkamassa niitä, löydät yliopiston sivuilta tietoa mm. siitä,

  • miten teet lukuvuosi-ilmoittautumisen, jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi
  • miten voit uudelleenkirjoittautua, jos olet unohtanut tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen.
  • maksut  ja ilmoittautuminen ilmoittaumisajan ulkopuolella

Jos haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta osoitetaan sille tiedekunnalle, jossa sinulla oli oikeus suorittaa tutkinto. Jos sinulla on ollut samanaikaisesti useita tutkinnon suoritusoikeuksia, voit jättää hakemuksen niihin tiedekuntiin, joissa haluat jatkaa opintojasi.

Ra­jaus­la­ki ja lisäaika

Opintoaikoja rajaava laki koskee opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Tutkintojen suorittamisen tavoiteaika on viisi vuotta opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden sekä luonnontieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintoihin. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Opintoaikaa on kokonaisuudessaan seitsemän vuotta. Yliopiston opiskelijapalvelut ilmoittaa opiskelijalle sähköpostilla helsinki.fi -osoitteeseen opiskeluajan päättymisestä opintoajan viimeisen lukukauden puolessa välissä silloin, kun opintoaika on ensimmäisen kerran päättymässä.

Lue lisää rajauslaista yliopiston sivulta.

1. Lakisääteiset syyt

Lakisääteistä lisäaikaa haetaan Viikin opiskelijapalvelupisteestä. Toimita Viikin opiskelijapalveluihin todistus viivästymisen syystä ja siihen kuluneesta ajasta.

2. Harkinnanvarainen lisäaika

Hakiessasi harkinnanvaraista lisäaikaa, hae lisäaikaa silloin kun aiot todella opiskella. Jos et aio opiskella, hae lisäaikaa myöhemmin, vasta sitten kun elämäntilanteesi sallii opiskelun. Opinto-oikeus voi olla aiemmin päättynyt, eikä sen tarvitse jatkua katkeamatta. Lisäaikaa ei voi hakea etukäteen, vaan vasta siinä vaiheessa kun opinto-oikeus on päättymässä.

Hakemus harkinnanvaraisesta lisäajasta tehdään erillisellä e-lomakkeella. Lisäajan myöntäminen edellyttää, että esität opintojen loppuun saattamiseksi tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman, jonka hops-ohjaajasi on hyväksynyt, kts. opintosuunnitelmapohja.

Jätä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä, mikäli aiot jatkaa opintojasi. Jos opintoaika päättyy kevätlukukauden lopussa (31.7.), hakemus tulee jättää viimeistään toukokuun puolessa välissä. Jos opintoaika päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), hakemus tulee jättää viimeistään marraskuun puolessa välissä.
Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on kielteinen, saat päätöksen kirjallisesti ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

opiskeluoikeuden menettäminen

Opintoaikojen ns. rajauslain mukaan opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa tai lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi hakemalla lisäaikaa.