Voit korvata koulutusohjelmasi opintoja muualla suoritetuilla opinnoilla tai liittää aiemmin hankittua osaamista osaksi tutkintoasi.

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa osoitetulla osaamisella voidaan hyväksilukea sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja.

Hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen.

Hyväksilukemisen hakemiselle ei ole erillisiä määräaikoja, mutta on hyvä ottaa asia esille jo opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista voi hakea opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa ja joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Opiskelijan tulee itse hakea hyväksilukemista ja todennettava osaamisensa. Jos sinulla on useita hyväksiluettavia suorituksia, on hyvä keskustella niistä koulutusohjelman ohjaavan opettajan kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet hyväksilukemista varten:

  • ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneille Flammassa (vaatii kirjautumisen)  
  • 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille Guidessa