Aineenopettajan koulutukseen eli opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta (60 op) tulee hakea erikseen käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Hakukelpoisia perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat. Opetettavana aineena on tällöin biologia.

Opettajan pedagogisten opintojen lisäksi tutkintoon tulee sisällyttää 60 opintopisteen suuruinen toinen opetettava aine. Vallitsevien työmarkkinoiden takia suositeltavin toinen opetettava aine on maantieto, mutta se voi olla muukin koulussa opetettava aine. Opetettavien aineiden opinnot tulee sisältyä jo kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot on suoritettu.

Lisää tietoa opettajan pedagogista opinnoista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.