Valmistuminen

Kun haluat valmistua kandidaatiksi tai maisteriksi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Lisensiaatiksi ja tohtoriksi valmistumisen ohjeet löytyvät jatko-opiskelun sivulta Flammasta.

 1. Tarkista, että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon. Läsnäoloa edellytetään opintosuoritusten (myös maisterintutkielman) rekisteröinnissä. Tutkinto voidaan myöntää myös poissaolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle, mikäli kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset on rekisteröity edellisellä lukukaudella opiskelijarekisteriin.
   
 2. Tarkista, että kaikki opintosuorituksesi näkyvät opiskelijarekisterissä. Mahdollisten puuttuvien tai virheellisten tietojen ilmetessä ota yhteyttä Viikin opiskelijapalveluihin tietojen korjaamiseksi. Maisterintutkielma rekisteröidään Viikin opiskelijapalveluissa tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen. Varmista, että olet hakenut merkinnät opintokokonaisuuksista.

Kandidaatintutkinto

Koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneiden koulutusohjelmien opiskelijoita

 • perusopinnot
 • aineopinnot
 • vähintään yksi sivuaine
 • muita opintoja -opintokokonaisuus

Maisterintutkinto

Koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneiden koulutusohjelmien opiskelijoita

 • syventävät opinnot
 • muita opintoja- opintokokonaisuus  

Toimita pääaineesi ja muita opintoja- kokonaisuuden kokonaisuuslomakkeet hyväksyttäviksi pääaineesi ohjaavalle opettajalle niiden rekisteröintiä varten. Toimita sivuaineiden opintokokonaisuuslomakkeet kyseisten oppiaineiden vastuuopettajille.

Tarkista, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op kandidaatin tutkinnossa ja 120 op maisterin tutkinnossa.

Opintokokonaisuuden rekisteröintilomake

Tutkintotodistuksen kieli

Todistus kirjoitetaan sinulle oman valintasi mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Todistuksen liitteenä sinulle toimitetaan maksutta englanninkielinen opintosuoritusote ja kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite (diploma supplement). Mikäli tarvitset todistuksesta virallisia jäljennöksiä, merkitse ne tutkintotodistuspyyntölomakkeelle ja maksa tilaamasi jäljennökset etukäteen. Englanninkielisestä maisteriohjelmasta valmistuvalle annetaan sekä suomen- (tai vaihtoehtoisesti ruotsinkielinen) että englanninkielinen todistus veloituksetta.

Tutkintotodistuspyyntö

Kun kaikki tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet näkyvät opintosuorituksissasi, täytä ja lähetä tutkintotodistuspyynnön e-lomake.

Tutkintotodistuspyyntö, Luonnontieteiden kandidaatti

Tutkintotodistuspyyntö, Filosofian maisteri

Kandipalautekysely

Kandipalautekysely on osa valmistumista. Kyselyyn pitää vastata ennen kuin saa kandidaatin tutkintotodistuksen. Kysely ei koske maisteriksi valmistuvia.

Kun tutkintotodistuspyyntösi on otettu käsittelyyn Viikin opiskelijapalveluissa, saat sähköpostin, jossa on linkki kyselyyn. Kandipalautekyselyyn pitää vastata ennen kuin saat tutkintotodistuksen.

Pro gradun painatus

Varmista maisterintutkielmasi mahdollisten painettujen kappaleiden lukumäärä ja jakelu omasta pääaineestasi.

Tutkintopäiväksesi merkitään se päivä, jolloin tutkintotodistuspyyntö on lähetetty Viikin opiskelijapalveluihin. Jos lähetät tutkintotodistuspyynnön viikonloppuna tai pyhänä, valmistumispäivä on seuraava arkipäivä.

Tutkintotodistus on valmis viimeistään neljän viikon kuluttua asiakirjojen jättämisestä. Kesäaikana ja ruuhka-aikoina toimitus saattaa kestää kauemmin. Saat tarvittaessa väliaikaisen tutkintotodistuksen.

Kevään 2018 valmistumisaikataulu

 • Kevätlukukausi päättyy 31.7.2018
 • Lukukauden viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous on 5.6.2018.
 • Tiedekuntaneuvostoon jätettävät tutkielmien arvosanaesitykset on toimitettava viimeistään 22.5.2018 (koskee vain pro gradu -tutkielmia ja väitöstutkimuksia)

Mikäli jätät tutkintotodistuspyynnön Viikin opiskelijapalveluihin 29.6.2018 mennessä, valmistumispäiväksi tulee tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä tai sitä seuraava arkipäivä, edellyttäen että kaikki tutkintoon sisällytettävät suoritukset ovat hyväksytty.

Todistuksia ei kirjoiteta heinäkuussa, joten jos lähetät tutkintotodistuspyynnön 30.6.-31.7.2018, valmistumispäiväksi tulee 31.7.2018, ja todistus toimitetaan vasta elokuussa.

Jos jätät todistuspyynnön 31.7.2018 jälkeen, valmistumispäivä on syyslukukaudella 2018. Huomioithan tämän, mikäli opinto-oikeutesi on päättymässä tai opiskelet ennen 2011 aloittaneessa koulutusohjelmassa.

Tutkintotodistuksen viralliset jäljennökset maksavat 8 euroa/kpl. Voit saada jäljennöksen samalla kielellä, jolla tutkintotodistus on myönnetty.

Käytä maksaessasi seuraavia maksutietoja:

Maksun saaja: Helsingin yliopisto

Tilinumero:

 • Nordea FI23 1660 3000 0777 20
 • Pohjola FI58 5000 0120 3778 32
 • Danske Bank FI83 8000 1000 0464 75

Viite: 99104917

Viitettä on ehdottomasti käytettävä.

Jos maksat ulkomaalaisen pankin kautta ovat maksutiedot seuraavanlaiset:

Vastaanottajan nimi: University of Helsinki
Pankki: Nordea, Aleksis Kiven katu 3-5, FI-00020 Nordea, Finland
IBAN: FI2316603000077720
Swiftkoodi: NDEAFIHH

Käännökset: lisätietoa Opiskelijan ohjeissa.

Jos olet valmistunut jo aiemmin ja haluat tilata jäljennöksiä ja käännöksiä tutkintotodistuksesta katso ohjeet Opiskelijan ohjeista.

Promootio on kolmipäiväinen, yleensä kolmen tai neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma, jossa maisterit ja tohtorit pääsevät arvokkaissa puitteissa juhlimaan suorittamiaan tutkintoja.

Filosofinen tiedekunta vietti edellistä maisteri- ja tohtoripromootiotaan keväällä 2017. Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, bio- ja ympäristötieteellinen ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Toivomme sinun pitävän yhteyttä tiedekuntaamme ja laitokseesi myös valmistumisesi jälkeen.

Rekisteröitymällä yliopiston alumniverkostoon saat sähköpostiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen yliopiston ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimuksesta. Verkostoon kuuluu jo monta sataa tiedekunnastamme valmistunutta.

Yliopiston Työelämään -sivustolta löytyy mm. Urapalvelut, joka  tarjoaa työnhaun tueksi koulutus- ja ohjauspalveluja myös vastavalmistuneille ja alumneille.

Onnittelut valmistumisesi johdosta!