Opiskelijaksi

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta sopii opiskelupaikaksi kaikille, joita kiinnostaa elämän monimuotoisuus niin molekyylitasolla kuin ihmisten muokkaamissa elinympäristöissä. Opinnot antavat valmiudet soveltaa bio- ja ympäristötieteellistä tutkimustietoa yhteiskunnalle tärkeiden asioiden kehityksessä kuten mm. terveydenhuollossa, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöpolitiikassa  ja elintarviketeollisuudessa.

Bio- ja ympäristötieteellisessä syvennät tietämystäsi monipuolisten opetusmenetelmien avulla, opit tutkimusmenetelmien käyttöä ja teorian soveltamista käytännön elämään. Kandiohjelmassa opiskelet joko biologiaa, molekyylibiotieteitä tai ympäristötieteitä laajemmin, jonka jälkeen suuntaudut valitsemaasi tieteenalaan.