Tenttikäytännöt yhteistyöoppilaitoksissa

Tentit lähiopetuksessa

Miten opiskelija ilmoittautuu tenttiin?

Oppilaitos voi vastaanottaa tenttiin ilmoittautumiset omien käytäntöjensä mukaisesti. Tenttiin ilmoittautumiset voi vastaanottaa myös Moodlessa. 

Mistä oppilaitos saa tenttikysymykset?

Oppilaitoksen tehtävänä on pyytää tenttikysymykset suoraan opettajalta. Tenttikysymykset kannattaa pyytää samalla kertaa sekä varsinaiseen kuulusteluun että uusintakuulusteluihin. Oppilaitos huolehtii siitä, että kysymyksiä säilytetään kuulustelun alkamiseen asti sellaisessa paikassa, etteivät kuulusteluun osallistujat voi niitä nähdä.

Tenttien yhteyshenkilö

 • ei voi itse osallistua ko. tenttiin eivätkä myöskään hänen perheenjäsenensä
 • ei voi olla ryhmän tuutori.

Tenttitilaisuuden järjestäminen

Tentin ajankohta ja kellonaika on kerrottu opinto-ohjelmassa.

Oppilaitos

 • varaa tenttiin tarvittavan tilan
 • rekrytoi tentinvalvojan ja
 • toimittaa tarkemmat ohjeet tentinvalvojalle.

Ohjeet tentinvalvojalle (pdf)

Tenttivastausten palauttaminen ja tenttitietolomakkeen täyttäminen

Oppilaitos toimittaa tenttivastaukset suoraan opettajalle. Oppilaitos liittää mukaan

 • tenttivastaukset
 • tenttitietolomakkeen
 • ohjeen, jossa opettajaa pyydetään toimittamaan opintosuoritustiedot suojatussa sähköpostissa liitetiedostona osoitteeseen avoin-register@helsinki.fi.
 • suojattu sähköposti lähetetään kirjautumalla osoitteeseen: https://securemail.helsinki.fi.

Tenttitietolomakkeella tulee olla seuraavat tiedot:

 • opintojakson yksilöllinen nimi
 • opettaja
 • opintopistelaajuus
 • suorituskieli ja suorituspäivä
 • opetuskausi (syksy, kevät, kesä)
 • opiskelijan tiedot yksilöivästi (opiskelijanumero tai hetu)

Malli tenttitietolomakkeesta (docx)

Tenttitulokset

Opettaja

 • arvioi tentin
 • kirjaa tulokset tenttitietolomakkeeseen ja
 • lähettää opintosuoritustiedot liitetiedostona viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä osoitteeseen avoin-register@helsinki.fi.
 • merkitsee sähköpostiviestin otsikkokenttään oppilaitoksen nimen, opintojakson AY-koodin ja opintojakson nimen.
 • viesti ja suoritustiedot lähetetään kirjautumalla osoitteeseen https://securemail.helsinki.fi

Yliopistopalvelut kirjaa tulokset Oodiin (Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmä). Kopio tuloksista oppilaitokselle toimitetaan vain erityistapauksissa ja pyynnöstä. Avoin yliopisto arkistoi alkuperäisen tuloslomakkeen.

Opiskelija näkee lopulliset arvosanansa WebOodista Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella (ent. AD-lupa).

Verkkotentit

Opintoihin voi kuulua myös Moodle-oppimisympäristössä suoritettava verkkotentti. Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija vie tenttikysymykset Moodleen. Opiskelija suorittaa tentin Moodlessa ja saa sieltä tarkemmat ohjeet tenttimiseen.

Opettaja

 • arvioi tentin ja kirjaa tulokset Moodlen arviointikirjaan
 • täyttää tenttitietolomakkeen ja lähettää sen omasta sähköpostistaan osoitteeseen avoin-register@helsinki.fi

Yliopistopalvelut kirjaa tulokset Oodiin (Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmä) ja lähettää kopion tuloksista oppilaitoksen yhteyshenkilölle vain pyydettäessä. Yliopistopalvelut arkistoi alkuperäisen tuloslomakkeen.

Helsingin yliopiston tutkinto-ja oikeusturvajohtosääntö