Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta

Infotilaisuudet ovat oiva foorumi Avoimen yliopiston opintojen, oppiaineiden ja yliopisto-opiskelun esittelyyn. Infotilaisuus kannattaa järjestää kaikille avoimena tilaisuutena lähellä ilmoittautumisten alkua.

Järjestäessään infotilaisuuksia oppilaitos voi

  • hyödyntää infotilaisuudessa Avoimen yliopiston materiaaleja
  • markkinoida opiskelijoilleen Avoimen yliopiston omia infotilaisuuksia.

Materiaalia infotilaisuuksien järjestämiseen

Avoimessa yliopistossa opintoneuvontaa antavat opintoneuvojat ja koulutusasiantuntijat. Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijat tuntevat parhaiten ko. oppiaineen, opinto-ohjelmat, suoritustavat ja näihin liittyvät kysymykset. Koulutusasiantuntijoiden yhteystiedot

Tuutorit
Monimuoto-opetuksessa yhteistyöoppilaitosten tuutorit ovat opiskelijan kannalta keskeisiä henkilöitä myös opintoneuvonnassa. Tuutorilta saa apua niin oppiaineen sisällöllisiin kysymyksiin kuin opiskelutaitoihin liittyvissä kysymyksissä. Tuutori tuntee hyvin myös yliopistomaailman ja Avoimen yliopiston henkilökuntaa, joten tarvittaessa hän osaa ohjata opiskelijan eteenpäin, jos tuutori ei itse osaa neuvoa opiskelijaa.

 

 

Opiskelutaitoihin liittyvät kurssit
Yliopistollisissa opinnoissa korostuvat lukemisen, kirjoittamisen ja tiedonhaun taidot. Avoin yliopisto järjestää lukukausittain opiskelutaitoja tukevia, maksuttomia kursseja sekä yliopistossa että verkossa. Opiskelutaitoihin liittyvät kurssit

Avoimien yliopistojen ja Snellman-kesäyliopiston järjestämät opiskelutaitoillat löytyvät Snellman-kesäyliopiston verkkolehdestä. Illat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Kehity oppijana -sivut
Avoimen yliopiston verkkosivuilla kerrotaan opiskelusta ja opiskelutaitojen kehittämisestä. Kehity oppijana -sivuilla on muun muassa opiskelua tukevia aineistoja.

Opiskelutaitoihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvät tallenteet
Verkkopalvelusta löytyy tallenteita, jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tallenteista voi tiedottaa oppilaitoksen opiskelijoille. Tallenteiden aiheina ovat opiskelumotivaatio, oppimisvaikeudet ja tenttijännitys. 

Kurssi- ja lähdekirjallisuuden hankkiminen on käytännöllinen ja tärkeä osa opiskelua. Sähköiset aineistot (mm. e-kirjat ja artikkelit) lisääntyvät jatkuvasti, ja niiden etsiminen edellyttää uudenlaisia tiedonhankinnan taitoja.

Opiskelijat voivat hankkia kurssikirjallisuutta mm.

  • omasta kunnan- tai kaupunginkirjastosta
  • kaukolainapalvelun avulla
  • Helsingin yliopiston kirjastosta
  • muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastoista
  • Eduskunnan kirjastosta.

Yleisimpien oppiaineiden peruskirjallisuutta löytyy yleensä melko hyvin kunnallisista kirjastoista. Avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen välinen yhteistyösopimus edellyttää, että mahdollisuuksien mukaan oppilaitokset varmistavat keskeisen kirjallisuuden saatavuuden opiskelijoilleen.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella opiskelijat pääsevät lukemaan Helsingin yliopiston kirjaston sähköisiä aineistoja. 
Lisätietoa kirjastoista ja tiedonhausta